Středa, Únor 20, 2019

Dopad ruské ekonomické krize na leteckou dopravu

Dopad ruské ekonomické krize na leteckou dopravu

Jaký bude dopad finanční krize, která v posledních dnes naplno zasáhla Rusko? A nakolik budou schopny se s touto situací vyrovnat ruské letecké společnosti? To jsou otázky, které v současné době možná zajímají převážně jen letecké odborníky.


Pokud však bude současný vývoj pokračovat, zejména pokud se nepodaří zastavit propad hodnoty rublu, může mít krize dopad i na cestující veřejnost. Nedávno jsme zveřejnili informaci o vývoji ekonomické situace ve skupině Aeroflot, a to byla ztráta vykázána za třetí čtvrtletí, kdy ještě propad hodnoty rublu nebyl tak velký. Ovšem překotný vývoj a zejména hluboký propad hodnoty rublu v posledních dnech asi přinese velké ekonomické problémy všem ruským leteckým společnostem.
Jde především o to, že relativně velká část nákladů těchto leteckých společností je tvořena náklady v amerických dolarech (např. leasing, pojištění) a to znamená, že prakticky ze dne na den tyto náklady stouply o více než 50%. Na druhou stranu je velká část příjmů generována v rublech, takže výnosová strana se prakticky nemění a zůstává konstantní. I když vezmeme v úvahu, že dochází ke zlevňování leteckého paliva v důsledku poklesu ceny ropy, lze předpokládat, že tento efekt se projeví až později, kdy vyprší smlouvy o zajištění ceny paliva, které letecké společnosti velmi často uzavírají, aby se zajistili proti fluktuaci cen a riziku neočekávaného růstu ceny (což je ovšem postup, který většinou funguje ve prospěch leteckých společností, ale v současné době má opačný efekt a letecké společnosti na zajištění cen paliva do budoucna silně prodělávají).
Dalším negativním faktorem pro ruské letecké společnosti je obecné oslabení trhu poptávky. Rusové začali masově rušit zahraniční zájezdy, omezili cestování a to vše má dopad na obsazenost linek, které můžeme velmi dobře pozorovat i v České republice. Nadbytečná sedačková kapacita se v krátkodobém horizontu nedá rychle redukovat, navíc nyní, v zimním období, kdy je poptávka po letecké dopravě celosvětově minimální, prakticky není možné volnou kapacitu kamkoliv umístit. Řešením v této situaci ovšem není  pokles ceny letenek, protože situace na nákladové straně tento postup příliš nedovoluje. I tak bude ale tlak na ceny letenek velký, zejména na letenky na mezinárodní linky prodávané v rublech. Zde je pochopitelně možné v současné době velmi výhodně získat například na lety aeroflotu, ale pouze, pokud je možné je zaplatit právě v ruské měně. Navíc jde o krátkodobou záležitost, protože za předpokladu, že by situace trvala delší dobu, mohou se ruské společnosti vrátit k praxi z doby před cca patnácti, dvaceti lety, kdy byly letenky denominovány v amerických dolarech a do rublu se přepočítávaly aktuálním kurzem.
Problematika dopadů ruské krize do fungování letecké dopravy je pochopitelně mnohem složitější a vyžadovala by hlubší analýzu. Jaký bude například konkrétní dopad zejména na ty letecké společnosti, které nemají přímou vazbu na ruskou vládu, lze jen spekulovat. Pro společnosti Transaero  nebo S7 (ale i Aeroflot, který ovšem na podporu ze strany ruské vlády spoléhat může), které masivně využívají novou západní techniku (a tudíž relativně dražší), bude toto období velmi složité.  V každém případě je pradvěpodobné, že pokud by stávající situace trvala delší dobu, tak se můžeme očekávat, že některé letecké společnost tlak neustojí a svoji činnost skončí.
Na druhou stranu asi nelze očekávat, že by současná krize mohla mít pozitivní dopad například na fungování ruského leteckého průmyslu. Jednak je i výroba letadel v Rusku silně propojená se západem a tak i jejich náklady porostou, ale stávající výrobní kapacity nejsou dostatečné a jejich navýšení v horizontu dvou, tří let není reálné. V každém případě je ale možné, že ve světle stávající krize bude z dlouhodobého hlediska tlak ze strany ruské vlády na omezení závislosti na západní letecké technice.

Related posts

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.