Středa, Únor 20, 2019

“Velký bratr” Tě sleduje – další, vyšší úroveň sledování přichází…

“Velký bratr” Tě sleduje – další, vyšší úroveň sledování přichází…

Až se příště budete na letišti nudit a prohlížet si reklamní obrazovky, usmívejte se a dejte najevo svojí dobrou náladu. Proč? Příchází doba, kdy si obrazovky budou prohlížet Vás….


Cestující, kteří v blízkém budoucnu poletí přes letiště v dánské Kodani, si možná ani neuvědomí, že ve stejné chvíli,  kdy procházejí nebo si prohlížejí reklamní sdělení na informačních obrazovkách, tyto obrazovky je rovněž pozorují, a to doslova.
V nadcházejících týdněch bude v prostorách kodaňského letiště instalováno zhruba 600 obrazovek, z nichž část bude mít zařízení na rozpoznávání obličeje, což umožní zaznamenávat informace o osobách – potenciálních cílových skupinách – které kolem inzerce procházejí.
“Toto bude první “chytré” letiště na světě”, uvedl Claus Rothoff Brix z organizace Dansk Reklame Film pro dánský list DR Nyheder . ”Nikde na světě to v tomto rozsahu ještě nikdo neudělal”.

Obrazovky schopné rozpoznání obličeje mohou registrovat informace o osobách, které kolem procázejí a využívat těchto informací ke zobrazování cílené reklamy. (foto: Colourbox)
Obrazovky schopné rozpoznání obličeje mohou registrovat informace o osobách, které kolem procázejí a využívat těchto informací ke zobrazování cílené reklamy.
(foto: Colourbox)

Obrazovky se systémem umožňujícím rozpoznávat obličeje budou schopny registrovat pohlaví procházejících osob, odhadnout věkovou skupinu a samozřejmě registrovat, jak dlouho si konkrétní osoba danou reklamu prohlížela. Tyto sofistikované obrazovky budou navíc propojeny s letištním provozním systémem, který bude do obrazovek dodávat data o cestujících. Obrazovky nemají sloužit ke sledování, protože zaznamenaná data se nikde neukládají (jak dlouho??  pozn. autora).
“Pokud víte, že 90 % cestujících v ranních hodinách jsou obchodní cestující a zároveň podle letového řádu víte, kdy a do kterých destinací v tuto dobu odlétají jednotlivé spoje,  můžete data využít k mnohem přesnějšímu zacílení reklamního sdělení, než tomu bylo dřívě”, uvedl pan Brix. “Jinak zaměřená bude reklama pro obchodního cestujícího a jinak pro cestující na na charterových linkách.
Vzhledem k tomu, že nejprve bude celý systém otestovat a následně nechat vyhodnotit výsledky ze strany potenciálních zavadatelů reklamy, odhaduje se, že plné zavedení systému specificky zaměřených reklam si vyžádá zhruba rok.

Related posts

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.