Letiště Praha letos opět spouští oblíbené grantové programy, ve kterých rozdělí bezmála 23 milionů korun. V programu Biodiverzita bude možné žádat o podporu projektů k posílení ekologické stability a zvýšení přirozené zádrže vody. Program Ventilace nabídne příspěvek na pořízení a montáž ventilačních zařízení jako doplňkových protihlukových opatření. Oba programy naplňují část strategických ESG cílů společnosti a pomáhají utužovat vzájemné vztahy letiště s okolními obcemi.

Tři miliony v programu Biodiverzita

Program Biodiverzita je součástí jednoho z pěti cílů ESG strategie Letiště Praha v environmentální oblasti. Cílem je přispět k posílení pestrosti druhů a stanovišť a zvýšit tak atraktivitu prostředí nejen pro živočišné a rostlinné druhy, ale i pro obyvatele z blízkého či vzdálenějšího okolí letiště. V minulém roce letiště podpořilo celkem 13 projektů. Letiště letos program navýšilo o milion, tedy na tři miliony korun.

Zájemci mohou na projekt získat až 300 tisíc korun, říká Soňa Hykyšová, ředitelka za oblast životního prostředí, udržitelnosti a ESG. „Rozhodli jsme se letos při hodnocení projektů více podpořit ty, které řeší problematiku udržení vody v krajině včetně snahy o vypořádání srážkové vody v místě jejího dopadu. Uvědomujeme si propojenost vody, zeleně a druhové pestrosti a rádi bychom touto cestou motivovali žadatele k podání projektů, které do řešeného území přináší více pozitivních dopadů.”

V rámci programu Biodiverzita budou podpořeny pouze projekty realizované v některém z níže uvedených katastrálních území:

Červený Újezd, Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň u Prahy, Jeneč u Prahy, Kněževes u Prahy, Malé Kyšice, MČ Praha – Nebušice, Pavlov u Kladna, MČ Praha – Přední Kopanina, Roztoky, MČ Praha 6 – katastrální území Ruzyně, MČ Praha 17 – Řepy, Statenice, Středokluky, MČ Praha – Suchdol, Tuchoměřice, Únětice, Unhošť, Zdiby

Program je koncipován jako dlouhodobý s každoročními výzvami. Okruh žadatelů zůstává beze změn. Příjem žádostí byl zahájen 12. února a bude ukončen 30. dubna 2024.

Dvacet milionů korun nabídne program Ventilace

Program Ventilace je již několikátou výzvou, která pomáhá obyvatelům okolních obcí rekonstruovat obydlí v blízkém perimetru letiště. Loni dosáhl průměrný příspěvek výše 234 000 korun. Letos letiště rozdělí zhruba 20 milionů korun mezi 80 zájemců. Příspěvek se vztahuje na pořízení a montáž ventilačních zařízení jako doplňkových protihlukových opatření. Tato zařízení zajistí nepřetržitou výměnu vzduchu v uzavřených místnostech, bez nutnosti otevírat okna.

„Ventilační systémy mají pro uživatele mnoho výhod. Do místnosti přivádí čerstvý vzduch bez nutnosti přímého větrání. Ten prochází přes účinné filtry tak, aby se zabránilo pronikání prachu, alergenů i plísní. Systémy také využívají rekuperaci, tedy zpětné získávání tepla. Vzduch přicházející do místnosti přechází přes soustavu, která využívá teplo odchozího vzduchu k ohřátí příchozího bez toho, aby zpět pronikly pachy či jiné částice,“ dodává Soňa Hykyšová.

Výzva je určena obyvatelům obcí Dobrovíz, Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Přední Kopanina, Nové Středokluky, jejichž nemovitosti se nacházejí na území Ochranného hlukového pásma. Do programu bude možné se přihlásit pomocí aplikace na webu Letiště Praha (ZDE) od 19. února 2024. Zájemci na webu naleznou také podrobné informace a recenze od těch, kteří již příspěvku využili a ventilační jednotky nainstalovali.

-ts prgaero-

Leave a Reply