Správa železnic získá finanční prostředky na opravu nejstrmější trati v Česku, která spojuje Tanvald s Kořenovem. Stavba bude financována z přeshraničního programu INTERREG Česko – Polsko 2021–2027. Cílem projektu je obnovit turisticky významnou železniční trať, a to ve spolupráci s polským Dolnoslezským vojvodstvím.

Díky opravě dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu trati a zvýšení bezpečnosti. Významnou součástí projektu je revitalizace ozubnice v mezistaničních úsecích a její opětovná instalace ve stanici Dolní Polubný.

Ještě letos budou uzavřeny smlouvy o dílo s dodavateli, výběrové řízení již probíhá. Do konce roku se vyrobí specifické komponenty ozubnic a ocelových pražců, v příštím roce pak dojde k realizaci obou staveb v souběžné výluce.

Na polské straně je součástí projektu výměna kolejnic v úseku Szklarska Poręba Górna – státní hranice v délce celkem 13,294 km a zabezpečení dvou železničních přejezdů a jejich ovládání ze stanice Szklarska Poręba Górna. Realizace české i polské části projektu proběhne do roku 2027.

Obnova takzvané zubačky je největší investiční akcí programu Interreg. Správa železnic dotaci získá na základě smlouvy o poskytnutí dotace, kterou letos v únoru uzavře s Ministerstvem pro místní rozvoj. Polský partner projektu bude realizovat stavbu prostřednictvím Dolnoslezské správy silnic a železnic (DSDiK). Na české straně spolupracuje Správa železnic s Libereckým krajem a společností KORID LK.

Rozpočet celého projektu je 23,4 milionu eur, z toho 18 857 810 eur (452 498 651 Kč) činí náklady Správy železnic. Správa železnic získá dotaci z prostředků EU a národních prostředků poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj až ve výši 80,7 % ze způsobilých nákladů, tj. 367 714 875 Kč

ts -sž-

Leave a Reply