Norský dopravce Norwegian Air Shuttle (Norwegian) podal v Irsku žádost na ochranu před věřiteli, což dopravci umožní hledat řešení neuspokojivého finančního stavu, v němž se Norwegian Air Shuttle nachází.

Společnost se ve finančních problémech neocitla poprvé, náznaky a spekulace o možném bankrotu provázely dopravce prakticky po většinu loňského roku. Letošní rok pak díky nákaze Sars-Cov-2 nabral mnohem horší směr, než jak dopravce předpokládal, díky čemuž se společnost dostala pod velký tlak věřitelů.

Vzhledem k tomu, že většina dopravní techniky je jak financována, tak i vlastněna společností Arctic Aviation Assests, která je registrována v Irsku, je Irská republika logickým výběrem dopravce pro žádost o ochranu před věřiteli.

Žádost o ochranné lhůtě před věřiteli zajistí společnosti alespoň minimální časovou lhůtu k tomu, aby oslovila případné investory, s jejichž pomocí by mohlo dojít alespoň částečně k narovnání některých závazků. Pokud však dopravce bude ve své snaze o získání investorů neúspěšný, lze spekulovat i o případném vyhlášení bankrotu a ukončení provozu.

Norský dopravce Norwegian Air Shuttle je čtvrtým největším nízkonákladovým dopravcem v Evropě, jehož dopravní flotila čítá 132 strojů (včetně těch, jež jsou umístěné u dceřinných společností), na trhu působí od roku 1993. Z počátku byl Norwegian vnímán jako regionální dopravce bez zásadního vlivu na trh, to se však změnilo na přelomu tisíciletí, kdy se Norwegian začal výrazněji profilovat jako nízkonákladový dopravce v rámci západní části Evropy.

Předzvěstí budoucích finančních potíží byly dva úseky v historii dopravce: prvním bylo zahájení tzv. TATL letů (Trans ATLantic flight), tím druhým pak poměrně velkorysá objednávka dopravních strojů od výrobce Boeing na 100 + 100 strojů Boeing 737 MAX8 (objednávka + opce). Nízké ceny u trans-atlantických letů a uhrazené zálohy na “MAXy” se na současné situaci dopravce podepsaly zásadním způsobem. Momentálně je dopravce zatížen dluhem ve výši 48 miliard NKr.

Leave a Reply