Nikdo nic nevěděl a nikdo nic nečekal – to je zjednodušený popis toho, co se v dnešních ranních hodinách odehrálo v přístavech Calais (Francie) a Dover (Velká Británie).

Společnost P&O Ferries nařídila v dnešních ranních hodinách kapitánům všech jejích trajektů, aby zakotvili v cílovém přístavu, vylodili veškerý náklad i pasažéry a vyčkali na další pokyny z mateřské společnosti. Tou je společnost DP World, která sídlí ve Spojených Arabských Emirátech.

Mluvčí společnosti P&O Ferries (tradičně nejmenovaný, jak je v Anglii zvykem…) k celé události uvedl:

Náš stávající provozní model je nadále neudržitelný. Každým rokem vykazujeme účetní ztrátu 100 milionů liber, to prostě není udržitelné. Pokud nedojde k okamžitým změnám, pak P&O Ferries nečeká žádná budoucnost.

S podílem 15% patří P&O Ferries k největším lodním dopravcům, zároveň však dlouhodobě vykazuje značné finanční ztráty. Již v roce 2015 jsem na stránkách DoMa popisoval situaci, jež se týkala lodních dopravců mezi přístavy Dover – Calais (/Dunkirk) a již tehdy jsem naznačil, že dopravce P&O Ferries je silně závislý na finančních dotacích od svého vlastníka. Dohnala dopravce jeho vlastní minulost?

Ano i ne, lze zjednodušeně říci.

Jde totiž o to, jakým způsobem se chce vlastník P&O Ferries vypořádat s onou každoroční plus-mínus “stomiliónovou sekerou”. Prodat trajekty a lodě? Nelze, potřebují je k provozování svého byznysu. Jedinou možností tedy zůstává ořezat vedlejší nákladové položky. A zde docházíme k zajímavé “šeptandě”, kterou samozřejmě nikdo nechce otevřeně potvrdit. A to, že stávající lodní personál, jež se rekrutoval z valné části ve Francii a Velké Británii, je příliš “drahý” a proto nastal ten správný čas… … … nahradit jej levnější pracovní silou. Jakou levnější pracovní silou?

V podstatě řečeno, propuštění zaměstnanci dostanou na výběr: buď přijmou novou pracovní smlouvu (samozřejmě smlouvu, která bude finančně velmi výhodná pro plavební společnost a velmi nevýhodná pro onoho zaměstnance…), nebo se může sbalit a jít za prací někam jinam. Jak prosté.

Na místě je i zástupce odborové organizace RMT Darren Procter, který pro BBC řekl:

Do přístavu přijely autobusy s novými zaměstnanci. Ti mají nahradit propuštěné zaměstnance. To vše bez jakéhokoliv jednání, jež je vyžadováno zákonem a bez jakýchkoliv konzultací s odborovou organizací. Zaměstnanci, kteří odmítli opustit své pracoviště (lodní prostory), byli z lodí odváděni v poutech. Takové jednání je nepřijatelné.

K situaci se pro BBC vyjádřil i tiskový odbor premiéra Borise Johnsona:

To, jakým způsobem je se zaměstnanci v tomto případě zacházeno, je absolutně nepřijatelné.

Dopravce P&O Ferries obdržel v roce 2020 podpůrný grant 15 milionů liber, ve stejném roce pak mateřská společnost vyplatila 270 milionů liber na dividendách. Vzhledem k faktu, že dopravce striktně odmítl možnost přistoupit na vyhlášení úpadku společnosti, je zjevné, že stávající situace je velmi účelová a předem plánovaná.

Leave a Reply