Na skutečnost, že se zvyšuje podíl osobní železniční dopravy na dopravním trhu ve Velké Británii, jsme si již zvykli. Poslední data pak naznačují, že i železniční nákladní doprava zažívá nárůst.


Statistický portál, který je spravován regulátorem železniční dopravy (ORR) v UK, zveřejnil výsledknou statistiku vývoje a stavu železniční dopravy ve Velké Británii. A zatím co na nárůst osobní železniční dopravy si čtenáři našeho magazínu již pravděpodobně zvykli, nárůst nákladní železniční dopravy je překvapením, příčinou k mírnému optimismu.
Tabulka, kterou vidíte níže, zveřejňuje vývoj přepravy nákladů po železnici za sledované období od roku 2003 až do roku 2014. Vzhledem k tomu, že fiskální rok je v UK stanoven na období od Květa do Dubna, statistiky (z různých odvětví) se drží téhož schématu a proto jsou vždy zveřejněny za sledované fiskální období. Jak tedy vypadá ona tabulka?

Financial year Coal Metals Construction Oil and petroleum International Domestic intermodal Other Total (1)
2002-03 5.66 2.64 2.51 1.15 0.46 3.38 2.72 18.52
2003-04 5.82 2.41 2.68 1.19 0.48 3.53 2.77 18.87
2004-05 6.66 2.59 2.86 1.22 0.54 3.96 2.53 20.35
2005-06 8.26 2.22 2.91 1.22 0.46 4.33 2.29 21.70
2006-07 8.56 2.04 2.70 1.53 0.44 4.72 1.89 21.88
2007-08 7.73 1.83 2.79 1.58 0.37 5.15 1.73 21.18
2008-09 7.91 1.53 2.70 1.52 0.42 5.17 1.38 20.63
2009-10 6.23 1.64 2.78 1.45 0.44 5.51 1.01 19.06
2010-11 5.46 2.23 3.19 1.32 0.42 5.68 0.94 19.23
2011-12 6.41 2.24 3.45 1.20 0.45 6.31 0.99 21.06
2012-13 7.50 1.81 3.05 1.21 0.43 6.30 1.16 21.46
2013-14 8.07 1.77 3.56 1.27 0.47 6.19 1.36 22.71

Note: Great Britain annual and quarterly data from 2002-03 quarter 1 up to 2013-14 quarter 4 – amount of freight moved on the rail network (billion net tonne kilometres)
Jak je patrné z uvedené tabulky, podíl nákladu na přepravě po železnici měl růstovou tendenci, a to až do roku 2008. Následný pokles podílu přepravy nákladů po železnici v letech 2009 – 2010 – 2011 můžeme s největší pravděpodobností přičést krizi, která v té době plundrovala ekonomiku nejen Velké Británie, ale i všech zemí Evropy.
Překvapujícím faktem je nárůst přepravy uhlí, naopak za zklamání lze považovat nárůst intermodální přepravy nákladů – mnohem pozitivnější zprávou by byl nárůst přepravy nákladu pouze prostřednictvím železnice.
V některém z příštích článků se budeme věnovat nárůstu počtu cestujících u osobní železniční dopravy.

Leave a Reply