Společnost Menzies Aviation, přední celosvětový dodavatel služeb pro letiště a letecké společnosti, úspěšně namontovala na své budovy pro odbavování nákladní dopravy na Letišti Václava Havla Praha stovky solárních panelů, čímž ušetří téměř sto čtyřicet tun kysličníku uhličitého ročně.

Na čtrnácti tisících metrech čtverečních skladu nákladní dopravy, sousední administrativní budově stejně jako na její fasádě bylo namontováno téměř devět set panelů, které by měly ročně vyrobit přes tři sta padesát megawatthodin a snížit tak emise pražských provozů společnosti Menzies o dvacet pět procent.

K další podpoře udržitelného provozu přispěje i to, že elektřina vyrobená solárními panely je použita jako zdroj energie pro provozování skladu stejně jako pro nabíjení flotily elektrických zařízení pozemní podpory (GSE) společnosti Menzies. To je v souladu s plánem udržitelnosti All In, dle kterého by v rámci fází jedna, dvě a tři mělo být do roku 2045 dosaženo vědecky podloženého cíle čistě nulových emisí.

Strategie společnosti Menzies All In se soustředí na zásady cirkulárního a udržitelného hospodaření, aby splnila sedm ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů, kdy se společnost zavazuje, že v roce 2025 bude celosvětově používat pětadvacet procent zařízení pozemní podpory poháněných elektřinou, přičemž v Praze je elektřinou již nyní poháněno třiapadesát procent těchto prostředků. Záměr si také v šesti klíčových oblastech tedy v oblasti přístupu k životnímu prostředí, lidem, bezpečnosti, etice, místním komunitám a správě věcí veřejných stanovuje vysoké cíle. Patří sem snížení spotřeby energie a paliv, hledání řešení obnovitelných zdrojů elektrické energie, snižování tvorby odpadu a zvýšení recyklace, zpětného odběru a opětovného použití nebo recyklace zařízení sdělovací techniky.

Katy Reid, vedoucí oddělení udržitelnosti a firemní odpovědnosti Menzies Aviation řekla: „Budování spravedlivé a udržitelné budoucnosti je pro společnost Menzies klíčovou prioritou. Na dosažení ambiciózních cílů stanovených v našem plánu udržitelnosti All In proto tvrdě pracujeme. Instalace téměř devíti stovek solárních panelů na pražském letišti je pouze jedním z příkladů toho, jak své ambice propojujeme s činy tím, že podnikáme praktické kroky ke snížení emisí a splnění našeho cíle dosažení čistě nulových emisí (Net-Zero). Těšíme se na spolupráci s našimi partnery na letištích a zákazníky z řad leteckých společností po celém světě, abychom zajistili, že se letectví stane skutečně udržitelným odvětvím, jak to ostatně očekávají i naši partneři.“

Aktivity společnosti Menzies dobře zapadají i do ESG strategie Letiště Praha. To je již od roku 2010 zapojeno do iniciativy Airport Carbon Accreditation (ACA), která pod záštitou Mezinárodního sdružení letišť (ACI), nezávisle hodnotí světová letiště a oceňuje jejich úsilí ve snižování uhlíkové stopy. Letiště Praha loni znovu obhájilo certifikát 3. úrovně, který se vyznačuje právě zapojením partnerů – leteckých společností, nájemců, dodavatelů cateringových služeb a dalších. „Jsme rádi, že společnost Menzies se rovněž snaží snižovat emise a stejně jako Letiště Praha se zavázala dosáhnout čisté uhlíkové neutrality. V loňském roce jsme se dostali ke snížení emisí o 59,5 % oproti roku 2009. Počítáme s tím, že uhlíkové neutrality dosáhneme do roku 2030 a čisté uhlíkové neutrality do roku 2050. Víme však, že před námi není jednoduchá cesta. Zhruba 85 procent emisí totiž tvoří emise třetích stran – tedy našich dodavatelů a leteckých společností. Proto ke snižování emisí motivujeme také je, například nabídkou zelené elektřiny. Těší nás, že společnost Menzies se rozhodla právě pro instalaci fotovoltaické elektrárny. V tomto směru jsme rovněž aktivní a plánujeme rozšiřovat fotovoltaické panely na další vhodné budovy na letišti,“ uvedla Soňa Hykyšová, ředitelka Udržitelnosti, životního prostředí a ESG Letiště Praha.

-ts prgaero-

Leave a Reply