Řekněme si to asi takto: Britové nejsou zrovna na špici, co se realizací různých plánů týče. Ale zcela jistě patří mezi špičku v teoretických přípravách a plánování. Konec konců, to, že teorie jim jde, dokazuje i poslední aktualizace trasování vysokorychlostního kolejového tělesa HS2.

Díky žádosti samosprávných celků Leicester shire, Derbyshire a East Midlands Forum se totiž plánuje změna trasy HS2 tak, aby těleso bylo vybaveno odbočkou ke zdejšímu letišti East Midlands. Zmíněné úřady svoji žádost obhajují tím, že stávající dopravní řešení, jež spočívá v dopravní obslužnosti autobusovou a železniční dopravou, již nevyhovuje současným požadavkům na moderní, ekologické a rychlé dopravní spojení s městy Derby, Leicester a Nottingham a proto by HS2 mohla být více než důstojným nástupcem stávajících řešení.

Zúčastněné strany argumentují tím, že rozpočet, který je plánován pro realizaci první fáze HS2 a který pravděpodobně přesáhne momentálně schválených 42 miliard liber (z celkově předpokládaných 106 miliard liber z rozpočtu na realizaci výstavby HS2), hravě zvládne “odklon” předpokládaných 1,2 miliardy liber – z celkového rozpočtu zcela zanedbatelná částka.

Zatím však není zcela jisté, kdy by mělo dojít k vlastní realizaci odbočky kolejového tělesa směrem k letišti East Midlands – lze však předpokládat, že v první fázi, která by měla být dokončena v následující dekádě do roku 2028, to nejspíše nebude. Lze tak předpokládat, že pokud k dané změně dojde, pak by se letiště East Midlands dočkalo nové železniční stanice s VRT spojením v dekádě následující, tedy do roku 2039.

Takže není žádný důvod k hlasitému jásotu: jednak proto, že se jedná opravdu o docela vzdálenou budoucnost, a jednak proto, že Britové opravdu dokáží perfektně teoreticky zpracované plány “zazdít” katastrofálním praktickým provedením.

Leave a Reply