Velká Británie má problém s nečekaně narůstajícím počtem kostlivců, kteří začínají imaginárně vypadávat z imaginárních skříní se jmenovkou HS2.


A jak se zdá, nikdo nebude mít důvod k radosti. Ještě ani neoschl inkoust na vládním výměru o přiznání kompenzací vlastníkům majetku, který bude nuceně vyvlastněn v průběhu stavby HS2 (vysokorychlostní trať, připravovaná k výstavbě), ještě se na stránkách našeho magazínu ani pořádně neohřál článek o ekonomických omylech, které se plánovaně prezentovaly při realizaci HS1 (Eurostar), a hrdé břehy Albionu již čelí dalšímu skandálu, který ani ještě nedorostl do pořádného rozměru a už je ve středu zájmu britských medií.
Když jsem před rokem na stránkách magazínu Želpage zmínil, že podklady pro výstavbu HS2 jsou nejen odpůrci projketu, ale i částí odborné veřejnosti vnímány, jako značně kontroverzní, nečekal jsem, že se případného vyšetřování nadnesených a nepravdivých údajů, jež byly veřejnosti i exekutivě předloženy, dočkáme tak brzy – stalo se.
Sněmovna Lordů, obdoba českého Senátu, dala jasně najevo, že si přeje důkladně prošetřit veškeré materiály, týkající se projektu HS2. Jde o to, že jak se ukázalo právě na projektu HS1, který je již provozován a jehož výsledky nejsou tak oslnivé, jak se veřejnosti i politikům snažili našeptávat lobisté a část odborníků, kteří patří buď k extrémním obdivovatelům VRT, případně jsou na její existenci ekonomicky závislí. Což se nyní ukazuje jako docela zásadní problém, neboť i Velká Británie se potýká s deficitem svých veřejných rozpočtů a raketově upadající preference konzervativní části politického spektra nutí i tuto – jindy benevolentní – část politiků hledět na jiná aktuální témata, než je zrovna fabulace s fakty o případné další VRT v Anglii.
Před rokem se v britkém tisku prezentoval rozpočtový rámec, určený pro realizaci HS2, £29 bilionů. Parlamentem prošel návrh financování ve výši £50 miliard, a odborníci veřejně přiznávají reálnou výši £72 miliard. Nelze se tedy divit tomu, že spousta politiků, kteří ještě před rokem snili o pózování před objektivy fotografů při přestřihávání pásek otevřeného prvního úseku HS2, raději zvolili populisticky jistou a politicky nepříliš obratnou otočku o 180 stupňů a rázem se chystají zachránit státní rozpočet před případnou devastací.
A jakkoliv je zatím nejasné, jak se celý tento spletenec polopravd, ekonomických nesmyslů a lží bude vyvíjet, jedno je jisté: HS2 nebude lehkým projektem, jako tomu bylo u HS1, který vznikal v opojení z přítomnosti vysokorychlostního železničního tělesa na území UK. Tento projekt bude, zdá se, pod trvalým drobnohledem nejen rebelující veřejnosti, ale i politiků. Což je dobře, s tím nelze než souhlasit.
Zatím jsou známy první témata, jimiž se bude muset projekt HS2 zabývat:

1) Reálný ekonomický přínos HS2 dotčeným oblastem a britské ekonomice

2) Byla původní studie HS2 upravena poté, co ji schváli parlament po předložení ministerstvem dopravy? A pokud ano, v jakém rozsahu a finanční výši?

3) Kdo bude hlavním příjemcem případného profitu (bude-li vůbec nějaký – pozn. autora)? Londýn?

4) Jaké bude jízdné – předpokládané – po trase HS2?

Zejména poslední otázka vzbuzuje pousmání, při vědomí faktu, že již nyní, v běžné železniční dopravě patří jízdné ve Velké Británii k nejvyšším v EU. Takže se není proč divit obavám, panujícím ohledně cenotvorby. A to nehovořím o nově získaných datech (s nimiž Vás v průběhu několika dní samozřejmě na stránkách DM seznámím…), která prozradila velmi zajímavý fakt, týkající se železniční dopravy v UK – pak se domino v ose “cestující – železnice – VRT” nezdá být až zas tak pevným konstruktem.
Pro příznivce budoucí VRT  v ČR pak fakta ze zahraničí mohou být velmi užitečným zdrojem zkušeností – ne vždy může být zaslepená víra tím nejlepším vodítkem.

1 Komentář

Leave a Reply