Virgin America snižuje finanční ztráty. V loňském fiskálním roce dopravce vykázal ztrátu 43 miliónů dolarů za první čtvrtletí, letos vykazuje za stejné období ztrátu 22 miliónů dolarů.


Což může být velmi zásadním faktorem v budoucím úmyslu Virgin America, který zní jasně: nabídnout investorům z řad veřejnosti možnost nákupu akcií Virgin America. Úpis akcíí investorům z řad veřejnosti je velmi častým instrumentem, díky němuž může podnikatelský subjekt získat zajímavý finanční kapitál od těch, kteří si akcie daného subjektu koupí. V případě společnosti Virgin America může jít o velice zajímavou investici: Virgin America je velmi atraktivním leteckým doravcem, který má velmi solidní pověst. Jejich agresivní cenová politka, která produkt společnosti řadí na rozhraní {tip Legacy Carrier:: označení označení pro aerolinky, jejihž produkt necílí na co nejnižší cenu, je zaměřen na kvalitu a související servis služeb}LC{/tip} a {tip Low Cost Carrier:: dopravce, jehož produktem je co nejnižší cena služby a minimum služeb v ceně již zahrnutých}LCC{/tip}, je cestujícími vnímána vcelku pozitivně.
Ze  zvěřejněné finanční zprávy je vidět jasný posun k lepšímu. Nejen co se týče celkové finanční ztráty před zdaněním, ale i vyšší hodnotou {tip Termín passenger revenue::ukazuje, jaká je finanční hodnota služeb v závislosti na cestujících – tedy zda produkt, který si cestující zakoupil, je pro dopravce ztrátovým, nebo naopak ziskovým.}passenger revenue{/tip}.
V Evropě je cestujícím v letecké dopravě znám sesterský produkt Virgin GroupVirgin Atlantic. I tento dopravce je velmi oblíbený – s cenou přibližně £350 za jednu cestu do Los Angeles, je velmi vyhledávanou alternativou k běžným aerolinkám. Například British Airways nabízejí na stejné datum cenu £570 za cestu – a i když se nejedná o rozdíl dramatický, úspora může být zajímavá pro spoustu cestujících. Nic méně i Virgin Atlantic se potýká s finanční ztrátou – v účetním roce 2012 vykázal ztrátu před zdaněním  £101 milionů liber šterlinků.
Pokud tedy aerolinky Virgin America udrží stávající trend, tedy postupné snižování ztrát, je reálné, že v roce 2015 vykáží před zdaněním zisk. Pravděpodbně v řádu statisíců, ale i tak byl to byl zajímavý finanční výsledek. O to více zajímavá by pak investice do akcií Virgin America mohla být.
 

Leave a Reply