Vláda Spojeného království je – zdá se – v některých věcech velmi nepoučitelná.

Ještě nezaschl inkoust na dokumentech, které nadhodnotily ekonomický přínos HS2 pro britskou ekonomiku, a daňoví poplatníci mají o komediální seriály postaráno i na začátku každoroční novinářské “okurkové sezony”.

Pominu teď fakt, že scénu již tak rozbouřených vášní, jež se kolem vysokorychlostní trati HS2 z Londýna do Birminghamu rojí zhruba rok, zásadním způsobem rozvlnilo (ne)čekané zvýšení nákladů na výstavbu VRT HS2, a budu se dnes věnovat jiné mediální hvězdičce, která na nás pokukuje z politického nebe. A jak se zdá, nemá v úmyslu jen tak pohasnout.

Jde o to, že mezi vládou a odpůrci stavby VRT HS2 začíná přituhovat, co se argumentů týče. A zatímco vláda je ve své argumentaci poměrně slabším hráčem, občanská združení, v nihž jsou združeni odpůrci HS2 z jednotlivých dotčených krajů a hrabství, se nerozpakovali “dát si tu práci” a zajistili si poměrně zajímavé (a jak se zdá, i kvalifikované) argumenty, jimiž hodlají donutit vládu k revizi celého projektu. A hrají na notu, jež má tradičně ve Velké Británii velkou politickou sílu – investice z veřejných rozpočtů, nebo-li útrata peněz daňových poplatníků, voličů.

Poučili jsme se z chyb minulých…… a proto je opakujeme.

Obehraná deska? Že jste již podobné argumenty slyšeli? Ano, pravděpodobně. Nic méně, je nutné si uvědomit, že co se týče veřejných rozpočtů, politická opozice  a veřejnost k tomu, neznají bratra,  natož politika.

A zde se začínají objevovat problémy: světlo Boží totiž spatřila vládní analýza projektu HS1 – tedy VRT mezi železničním terminálem Folkestone a Londýnem. Kdo ji vynesl? To se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Co je ovšem možné vyčíst, jest výsledná finanční zpráva, která hovoří řečí jasnou a nevyvratitelnou: celkové investice projektu HS1 (včetně víceprací a dodatečných nákladů, jež nejsou nijak specifikovány) dosáhly výše 6 163 miliónů liber – tedy o 18% více, než jak znělo vládní zadání, a na jehož výši byl stanoven rozpočet. Řekněme, že to by nemusel být zásadní problém – vícenáklady se mohou skutečně objevit kdykoliv. A upřímně řečeno, buďme rádi, že se jednalo o “pouhých” 18%. Být to v ČR, nárůst by byl pravděpodobně o dost vyšší. Pokud tedy přijmeme tento fakt za nikterak fatální selhání, pak se naskýtá otázka: “tak kde je ten problém”?

Bude cestovat mnoho cestujících. Možná. Tedy, doufejme, že bude cestovat mnoho cestujících…

Největší průšvih se s bezelstnou pravidelností objeví ze strany, kde by jste ji nečekali. A stejné je to i s auditem britského NAO, což je obdoba českého NKÚ. Ten totiž jednoho krásného dne na novináře, kteří seděli v jedné ze zasedaček, vysypal data, z nichž vyplívá, že ono to s tím “cestováním cestujících” po trati HS1 není tak optimistické, jak se tvrdilo – bohužel. HS1 totiž za sledované období přepravila pouze dvě třetiny cestujících z původně deklarovaného objemu. Což je docela problém, neboť podmínkou pro povolení celého projektu bylo, aby vláda deklarovala nejen návratnost finanční, ale i sdělila minimální počet v budoucnu přepravených cestujících, což byl zásadní údaj pro následné výpočty finanční stability celého projektu, a to se nyní ukazuje jako zásadní problém. Data, která byla vládou v roce 1995 použita, jsou silně podhodnocená.
Nejprve je nutné uvést známá fakta:

  • Provoz VRT mezi Folkestone a Londýnem byl po výběrovém řízení přidělen společnosti London & Continental Railways (LCR)
  • rozpočtované náklady na výstavbu VRT HS1 byly vládou zaručeny do výše 4 650 miliónů liber
  • Projekt deklaroval 28 miliónů cestujících přepravených v období 1997 – 2010

Nikoho tedy pravděpodobně nepřekvapí, že výše uvedené údaje se nyní, po auditu NAO jeví jako značně nadnesené. Za sledované období bylo přepraveno necelých 18 miliónů cestujících (10 miliónů cestujících na území UK a dalších 9 miliónů cestujících mezi Velkou Británií a huby v Evropě  – Francie, Belgie) a náklady na výstavbu byly překročeny o již zmíněných 18%. Je toho málo?

Tak pojďme dál: 660 miliónů liber je hodnota projektu, jež řešil prodej LCR do společnosti HS1 Limited. Ano, čtete správně – tolik stála příprava odprodeje provozovatele železniční osobní dopravy, firmy LCR, do soukromých rukou. Je pravdou, že firma se následně prodala za dvě miliardy liber, což nutí příznivce železnice a VRT zejména k vítěznému jásotu “no vždyť jsme to říkali, že se to vyplatí!”, při čemž taktně zapomenou na již proinvestovaných 6 miliard liber při výstavbě projektu.

Operace se zdařila, pacient zemřel. Zapomeňte.

Je až zarážející, jak se tyto údaje začínají postupně vynořovat na hladinu skoro ve všech seriózních mediích, která lze na mediálním trhu v UK najít. Jde o negativní kampaň proti budoucí realizaci HS2? Těžko. Nikdo, a to ani já, nezpochybňuje význam VRT. Ovšem oproti nadšeným železničním fandům, kteří většinou vidí pouze světlé zítřky, chci upozornit i na negativa, jež jsou s takovým projektem spojena – a není jich málo, konec konců, VRT bude na stránkách Dopravního Magazínu věnováno určitě hodně místa. Vnímáme jasná fakta, která říkají, že předpovídat ekonomický úspěch VRT, je jak věštit z křišťálové koule.

Nechme se tedy překvapit, co nám přinese budoucnost. Osobně věřím, že HS2 vybudována bude. A zároveň doufám, že lapsů, podobných těm, o nichž je toto téma, bude co nejméně.

Leave a Reply