Britská vláda se rozhodla investovat 100 milionů liber šterlinků na zlepšení přístupnosti železničních stanic pro tělesně postižené.
Přípravou tohoto projektu byl pověřen správce dopravní železniční infrastruktury Network Rail, jehož úkolem je zajištění vývoje a výroby prototypů, které pak následně
budou instalovány do 42 vybraných stanic.
Je zřejmé, že projekt neuspokojí všechny kraje, které by měly (a mají) zájem o instalaci pevných můstků, či hydraulických nástupních plošin v jejich železničních
stanicích. Proto byla zřízena komise, která hodnotí základní kritéria, podle nihž se následně vybere oněch 42 stanic, kde bude nově vyvinuté zařízení instalováno.
Základním předpokladem pro výběr železniční stanice je počet tělesně postižených občanů – ať již osob v produktivním věku, dětí, či seniorů – v daném kraji, či
lokalitě a dále je přihlíženo i na infrastrukturu (nemocnice s odděleními pro péči a léčbu postižených osob) v daném kraji.
Britksá vláda investovala od roku 2006 více jak 460 miliónů liber šterlinků do modernizace železniční infrastruktury ve vztahu k tělesně postiženým osobám.

Leave a Reply