117 – tolik let už je v provozu nejstarší stavědlo na světě, jež nese jméno Severn Bridge Junction a nachází se u města Shrewsbury.

Pokud by jste se domnívali, že modernizací prošlo zejména zabezpečovací zařízení, pak se mýlíte – toho se ona modernizace nedotkla ani vzdáleně, takže i nadále bude zdejší železniční provoz jištěn s pomocí elektromechanického zabezpečovacího zařízení. Renovace se tedy týkala čistě provozního zázemí a vnějšího pláště budovy, jež byla postavena v roce 1904.

Pokud se podíváme na mapku, která znázorňuje Severn Bridge Junction v roce 1912, pak jediným pohledem nám musí být jasné, že jíž v té době hrálo stavědlo Severn Bridge zásadní roli. A nejinak je tomu i v dnešní době – hradlo s pomocí letitého zabezpečovacího zařízení zajišťuje bezpečnost křížení železničních tratí Cambrian Line, trať Shrewsbury – Chester, trať Shrewsbury – Wolverhampton, Welsh marches Line, severní část k městu Crewe a jižní k městu Newport. Křižovatkou Severn Bridge denně projede zhruba 280 různých vlaků.

O tom, zda existuje alespoň nějaký plán na modernizaci zabezpečovacího zařízení, se bohužel nikde nemluví. Doufejme tedy, že elektromechanika vydrží.

Video je z roku 2011 a mapuje jeden provozní den na zmíněném hradle.

Leave a Reply