Na území každého státu můžeme najít důležitou dopravní tepnu, která má pro danou zemi strategický význam. Ve Velké Británii má své důležité místo v dopravním schématu železniční trať, která slouží k zásobování  elektrárny Drax Power, kterážto se nachází v kraji York, na východě severní části Anglie.

Po této železniční trati, která k elektrárně odbočuje z městečka Selby, týdně projede na 90 ucelených vlaků s nákladem biomasy a uhlí a pro elektrárnu má tudíž toto dopravní spojení zcela zásadní význam. Jak moc je ona trať důležitá se pak ukázalo letos, na začátku Února, kdy se během nijak silných, zato však dlouho trvajících dešťů, rozvodnila říčka Aire.

Zaplavené území jehož středem vede železniční trať k elektrárně Drax. Zdroj: Rail engineer

Následkem zaplavení velké plochy, jejímž středem prochází ona důležitá železniční trať, došlo k podemletí a následnému sesuvu části náspu; bylo tedy nutné provést kompletní rekonstrukci železničního spodku. Investor Network Rail, tedy správce železniční infrastruktury rozhodl, že v rámci oprav železničního spodku se zároveň zrekonstruuje i železniční svršek.

Vzhledem k již zmíněné důležitosti trati bylo rozhodnuto, že veškeré práce budou probíhat v režimu 24/7, při čemž práce probíhaly na jedné koleji, zatímco druhá kolej byla v režimu nouzového provozu tak, aby byly zachovány dodávky uhlí a biomasy do zmíněné elektrárny.

Opravy kolejového spodku i svršku byly zdárně dokončeny po dvou měsících, kdy se dvoukolejná trať otevřela běžnému provozu.

Trať k elektrárně Drax Power po rekonstrukci

Leave a Reply