Správce železniční dopravní infrastruktury Network Rail po 21 letech zanikne. Nástupnickou organizací se stane Great British Railways (GBR), která si ke vzniku nadělí původní logo British Rail, jež je známé od 1965, v mírně upravené verzi.

Vznik Great British Railways je důsledkem reformy osobní železniční dopravy, kterou oznámil stávající ministr dopravy Grant Shapps na začátku letošního roku. Nová organizace bude na železničním trhu s osobní dopravou působit jako národní správce železniční infrastruktury a zároveň bude působit jako správce pro přidělování koncesí pro jednotlivé soukromé dopravce, kteří budou fakticky operovat dané spoje, k nimž budou mít koncesní oprávnění – více v předchozím článku.

GBR bude mít dohled nejen nad přidělováním koncesí k jednotlivým tratím a dopravcům, v jeho dikci bude i dohled nad cenotvorbou za jízdné v osobní železniční dopravě. K této úpravě se vláda Spojeného království odhodlala již v roce 2020, kdy v době globální pandemie virovou nákazou Covid-19 hrozil mnoha dopravcům bankrot a s tím související potíže se zajištěním osobní železniční dopravy na území ostrovního království.

GBR využije k provozu a plánování osobní železniční dopravy na území Spojeného království stejný model, který je již po léta úspěšně využíván a používán v rámci příměstské železniční dopravy v Londýně a jeho okolí – London overground. Pro svoji činnost využije vlastních regionálních poboček, které budou aktivně udržovat majetek, spadající pod nynější Network Rail – tedy zejména železniční stanice a regionální železniční infrastrukturu. Tyto regionální pobočky budou mít zároveň i zodpovědnost za integraci osobní železniční dopravy do sítě lokální hromadné dopravy, bude-li to možné a efektivní.

Zatím je známo, že regionálních poboček bude pro začátek pět: Skotsko, Severozápad a střed Anglie, Východní divize, Wales a západní část Anglie a poslední je Jižní divize. Vláda Spojeného království podmínila vznik GBR a jejich regionálních divizí jednotným cenovým tarifem, který bude platit napříč územím, jednotným rezervačním systémem včetně vydaných dokladů o jízdném a závazkem standardů v rámci osobní železniční přepravy, jež budou platit v rámci celé jednotné železniční síti.

Předpokládá se, že šéfem nově vzniklé organizace GBR bude jmenován stávající šéf Network Rail, Sir Peter Hendy.

Leave a Reply