ACL (Airport Coordinator Limited) je soukromou společností, která v rámci 46-ti letišť na území Spojeného království koordinuje přidělování slotů (časový úsek pro přílet a odlet konkrétního stroje, vždy v páru) jednotlivým dopravcům, kteří o přidělení slotů projeví zájem.

Pro rok 2021 bylo na ACL doručeno celkem 342 558 žádostí o přidělení slotů na letišti Heathrow, při čemž 299 642 (87.5%) slotů bylo přiděleno celkem, avšak pouze 265 748 (88.7%) slotů bylo rozděleno dle požadavků dopravců.

Podle dat, jež jsou veřejně přístupná, lze dohledat i konkrétní údaje pro celou síť letišť, na kterých ACL spravuje přidělení slotů dopravcům – a rozhodně lze ve výsledku najít zajímavé údaje. Dnes se zaměřím na letiště Londýn Heathrow, kde o přidělení slotů žádaly i České Aerolinie. Ze zveřejněných dat je patrné, že někteří dopravci zcela překvapivě uspěli, a naopak dopravci, u nichž se očekávalo, že alespoň nějaký ten pár slotů uzmou, nakonec vyšli naprázdno.

Například Shenzen Airlines se mohou těšit ze stoprocentní úspěšnosti, dopravce získá všech 310 slotů, o něž požádal. Stejně dobře si vedl i dopravce Air Mauritius, který požádal o přidělení 186-ti slotů a taktéž mu bylo vyhověno. Obě zmíněné společnosti však mohou být mirně zklamány tím, že přidělené sloty nejsou v přesné časové poloze, v jaké je dopravci požadovali – všechny přidělené sloty jsou rozdílné od požadovaných časů v řádech minut (15-20 minut u Air Mauritius, 120 minut u Shenzen Airlines).

Někteří dopravci budou z výsledků ACL pravděpodobně zklamáni – jako například dopravce Air Baltic. Tento si požádal o přidělení celkem 1302 slotů na letišti Heathrow, bohužel mu nebyl přidělen ani jeden pár. Stejného zklamání se dočkali i u China Airlines (požadavek 310 slotů, přiděleno 0), u ČSA (požadavek 434 slotů, přiděleno 0), easyJetu (požadavek 3038 slotů, přiděleno 0), nebo Logan Air (požadavek 4278 slotů, přiděleno 0).

To naopak dopravci American Airlines a Lufthansa si mohou od spokojenosti mnout ruce: nejen, že získali požadovaný počet slotů, navíc jim byly přiděleny přesně v požadovaných časech.

Avšak data, jež ACL pro Heathrow zveřejnil, ukrývají i jiné, mnohem zajímavější údaje. Z obrázku je patrné, že na letišti Heathrow se oproti letošnímu roku poměrně zásadně navýšil počet příletů v nočních hodinách – což je překvapivé zjištění.

Tabulka změn příletů na LHR, zdroj ACL

Neméně zajímavým je pak i graf, který ukazuje, jaký podíl na počtu míst pro cestující je pro rok 2021 předpokládán (přílety – odlety) u konkrétní řady dopravní techniky. A jakkoliv jsem očekával, že nejvyšší počet míst ve vztahu k předpokládanému počtu přepravených cestujících budou mít stroje Boeing řady 737, 777 a 787, není tomu tak: nejvíce míst ve vztahu k přepraveným cestujícím by měly zajistit stroje od výrobce Airbus, konkrétně řady 320, 319 a 320NEO. Zajímavé…

Ze zveřejněných dat je také zřejmé, že ani letos se na letišti Heathrow zajímavých dopravců nedočkáme: JetBlue žádné sloty neobdržel, proto bude muset vzít “za vděk” lety na Gatwick a Stansted. Stejně tak i již zmíněné České aerolinie – jejich momentálně jediný slot je asi na delší dobu tím posledním.

A jako tradičně, na závěr video. V něm je popsáno nejen to, jak vzniká zpoždění letů, ale i to, jak se přidělují sloty:

Leave a Reply