Opatření, jimiž se britská vláda snaží omezit šíření onemocnění Covid-19, si začíná pomalu, ale jistě vybírat svoji pomyslnou daň. Britský letecký dopravce British Airways informoval odborové organizace o návrhu na redukci počtu zaměstnanců, ve snaze snížit finanční ztráty, jímž je dopravce vystaven.

Jak uvedla mateřská společnost IAG, British Airways využily možnosti nařídit svým zaměstnancům nucenou dovolenou, během níž je zaměstnancům vypláceno 80% jejich tarifní mzdy – toto opatření se dotklo celkem 22 600 zaměstnanců. Ovšem průběh nemoci v britské populaci zapříčinil, že opatření jsou stále na vysoké úrovni omezení pohybu osob a to se zcela logicky nejvíce dotklo autobusové, železniční a letecké dopravy. Tento stav zapříčinil, že dopravním společnostem začínají chybět finanční prostředky na udržení nezbytných provozních operací, zejména pak výplaty mezd zaměstnancům, či splátky úvěrů a leasingových plateb za dopravní techniku.

Odborová organizace BALPA okamžitě reagovala vyjádřením, v němž její předseda, Brian Strutton upozorňuje na fakt, že:

Toto opatření bude mít zničující dopad na mnoho našich kolegů pilotů i ostatních zaměstnanců. Prohlášení BA vnímáme se znepokojením – pokud si připomeneme tu skutečnost, že BA odmítlo pomoc britské vlády s odůvodněním, že společnost je dostatečně finančně silná, aby tímto obdobím prošla bez fatálních následků. Proto hodláme učinit maximum pro to, aby k propouštění zaměstnanců nedošlo.

Dopravce British Airways disponoval na začátku Března roku 2020, před začátkem opatření k boji proti onemocnění Covid-19, vyhlášených britskou vládou, finančními prostředky ve výši zhruba 9,5 miliardy EUR.

Leave a Reply