Britské ministerstvo dopravy zveřejnilo rozhodnutí odejmout provozní licenci dopravci LSER (London & South Eastern Railway Limited). Rozhodnutí vejde v platnost 17. října 2021.

Dopravu za dopravce LSER převezme státem vlastněná instituce, DoHL (Department OLR Holding Limited, kde OLR je zkratkou pro označení Operator of Last Resort, což volně přeloženo znamená “operátor poslední volby, možnosti”), který k vlastním železničním výkonům může oslovit dopravce National Express, nebo jiného dopravce, bude-li takové řešení vhodnější (například kvůli alokaci dopravní techniky).

Ministerstvo dopravy k tomuto zásadnímu opatření přistoupilo poté, co bylo v rámci auditu u dopravce LSER zjištěno chybné vyúčtování přidělených finančních prostředků ve výši 25 milionů liber, při čemž nedostatky ve správném vyúčtování jsou datovány již od roku 2014.

Ministr dopravy Grant Shapps mimo jiné řekl, že

“Pokud soukromý dopravce nakládá s finančními prostředky, jež mu byly poskytnuty z veřejných, k tomu určených rozpočtů, pak vyžadujeme naprostou přesnost a transparentnost ve smyslu toho, jak je s danými prostředky nakládáno. U dopravce LSER tomu tak není, důvěra k tomuto dopravci byla zcela zásadním způsobem narušena a je naší povinností na tato zjištění adekvátně reagovat”

Soukromý dopravce LSER působil na britském železničním trhu od roku 2006. Pod franšízou, jež byla dopravci přidělena bylo mimo jiné i první vnitrostátní vysokorychlostní železniční spojení z Londýna (St Pancras) do Ashfordu. Na toto železniční spojení, jež bylo vedeno po vysokorychlostní trati HS1 (High Speed 1) dopravce nasazoval moderní rychlostní jednotky BR Class 395 Javelin. Dopravce LSER je ve vlastnictví konsorcia Govia (Go-Ahead a Keolis).

Leave a Reply