Britské ministerstvo dopravy se tak tímto krokem snaží přispět k rozvoji železniční osobní dopravy a nabídnout občanům kraje alternativu vůči individuální automobilové dopravě.


Celková investice do rekonstrukce železniční trati mezi městy Leeds a Bradford dosáhne přibližně 16 miliónů liber šterlinků, z toho 10 miliónů liber bude kryto právě dotací z ministerstva dopravy. Na této trati pak vzniknou dvě nové železniční stanice – Apperley Bridge a Kirkstall Forge. První jmenovaná stanice vznikne v oblasti komerční zóny, druhá pak bude obsluhovat nově vznbikající rezidenční čtvrť.
V průběhu výstavby obou železničních stanic bude nově vytvořeno 300 pracovních míst, po dokončení rekonstrukce celé železniční trasy se pak předpokládá vytvoření dalších 1800 pracovních míst v navazujících službách. Rekonstrukce trati by měla začít v červenci roku 2014 a dokončena by měla být o rok později.

Leave a Reply