Představte si, že jdete po liduprázdné ulici, která se jmenuje Aviation Park road. Je půl jedenácté večer. Žádný ruch velkoměsta, žádné automobily. Jen dva stroje Airbus A380, jež vás minou v těsné blízkosti.

Jak uvedl denník CNA: stalo se 4. října, na letišti Singapur – Changi. Ve spolupráci s místními úřady byla v pozdních večerních hodinách uzavřena východní část letiště, včetně již zmíněné ulice Aviation Park road a následně došlo k přesunu dvou – již částečně odstrojených – strojů Airbus A380 do prostor Changi Exhibition Centre.

Aby celá operace přesunu dvou strojů s registrací 9V-SKH a 9V-SKG proběhla v pořádku, bylo nutné demontovat pouliční lampy na trase přesunu a nahradit je přenosným osvětlením.

Přenosné osvětlení podél trasy přesunu obou strojů. Převzato z webu CNA

Zároveň byla nasazena technika k úklidu pozemní komunikace tak, aby na povrchu vozovky nezůstaly případné předměty, jež by mohly během přesunu z obou strojů spadnout na zem.

Plně automatizované stroje na úklid pozemních komunikací. Převzato z webu CNA

Oba stroje, jež byly podle databáze letecké dopravní techniky zařazeny do provozu v roce 2009, sloužily pouze u dopravce Singapore Airlines a k jejich vyřazení z provozu došlo na základě rozhodnutí dopravce zredukovat flotilu velkých dopravních letadel v souvislosti s propadem finančních příjmů Singapore Airlines v roce 2020.

Airbus A380-841 (9V-SKG)— Singapore Airlines

AircraftA388Reg No.9V-SKGAge12 years old
ModelA380Jet engines4First flight07-11-08
Registered04-06-09Rollout10-08Delivered04-06-09
Construction No.019Line No.N/ASeries841
ADSHEX76CD67Airline name Singapore AirlinesOwnerN/A

Airbus A380-841 (9V-SKH)— Singapore Airlines

AircraftA388Reg No.9V-SKHAge12 years old
ModelA380Jet engines4First flight10-12-08
Registered28-05-09Rollout11-08Delivered28-05-09
Construction No.021Line No.N/ASeries841
ADSHEX76CD68Airline name Singapore AirlinesOwnerN/A

Je zcela pochopitelné, že celá operace přilákala fanoušky letecké dopravní techniky, pro něž byla daná situace velmi ojedinělou příležitostí, jak zvěčnit velké dopravní letadlo na místní komunikaci. Jak listu CNA řekl jeden z fanoušků, Yeong Zi Feng, trvalo mu skoro hodinu, než našel ideální místo k pořízení zajímavých fotografií.

Převzato z webu CNA

Oba stroje již byly částečně odstrojené: motorové gondoly byly bez motorů, původní lak v barvách dopravce již byl ze strojů taktéž částečně odstraněn. Oba stroje budou rozebrány právě v prostorách Changi Exhibition Centre.

Leave a Reply