Jakkoliv je nový šéf Dražní Inspekce Ing. Jiří Kolář spřízněn s politickou stranou ANO, lze předpokládat, že jeho působení v čele úřadu by nemuselo být nutnou katastrofou, jako tomu často bývá u jiných, politiky dosazených šéfů.


Jak sám nový šéf DÚ řekl, jedním z jeho hlavních úkolů bude předložení návrhu zákona, kterým by byl ustanoven historicky první, na politické scéně nezávislý regulátor železniční dopravy v České Republice. Díky této snaze, jíž se prezentoval v rámci užšího výběru kandidátů na místo ředitele DÚ, našel zalíbení u stávajícího ministra dopravy Antonína Prachaře.
Ustanovení nezávislého regulátora v železniční dopravě může mít zásadní dopad na plíživou liberalizaci trhu železniční dopravy, neboť jak se doposud ukázalo, ministerstvo dopravy ČR není schopno pojmout výběrová řízení na provozovatele dotované i nedotované železniční dopravy tak, aby nedocházelo k situacím, kdy je vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele k dané trati, následně je napadnuto některým z konkurujících si dopravců a následně je toto řízení zrušeno – vskutku tristní, až panoptikální stav.
jiri kolarPokud tedy Jiří Kolář dokáže uvést zrod regulátora v železniční dopravě v život a pokud se onen regulátor postaví k liberalizaci čelem, můžeme se těšit na velmi zajímavý vývoj v tomto segmentu dopravy.
Připomeňme pouze, že budoucí regulátor bude mít rozhodně odkud čerpat případné zkušenosti – nejen ze zemí nám blízkých, tedy Rakouska a Švýcarska. Mnoho zásadních zkušeností bude moci čerpat ku příkladu i od britského ORR (Office of Rail Regulation). Připomeňme zde na tomto místě, že ve Velké Británii se jednotlivé tratě soutěží ve formě franšízy, kterou dopravce provozuje po stanovenou dobu s dotací, která nemá pevně určenou částku – ta se mění dle skutečně vykázaných ekonomických výsledků a podle nich je také upravována.
Nezbývá nám tedy nic jiného, než držet novému šéfovi Drážní Inspekce palce a popřát mu mnoho štěstí v jeho budoucí práci.

Leave a Reply