Před několika málo dny se v českých a slovenských médiích objevily zprávy o návratu Václava Fischera do podnikatelského prostředí – a tyto zprávy vyvolaly u části veřejnosti poměrně silnou odezvu. A to nejen pozitivní.

Václav Fischer, který před rokem 1989 žil ve Spolkové republice Německo, založil v roce 1980 svoji vlastní cestovní kancelář Fischer Reisen, s níž každoročně obsloužil na půl milionu zákazníků – což rozhodně nebyl špatný výsledek.

V roce 1990 se Václav Fischer rozhodl pro expanzi na středoevropské trhy, zejména pak do tehdejší ČSFR, k čemuž založil sesterskou společnost Cestovní kancelář Fischer, a.s.. Není se co divit, po deseti úspěšných letech, kdy působil na trhu dovolených ve SRN, by bylo divné, kdyby nepřijal pomyslnou „hozenou rukavici“, kterou mu tehdejší trh zájezdů a dovolených v ČSFR pomyslně „nadhodil“. V konkurenci s tehdejší největší cestovní kanceláří Čedok, nemohl neuspět – a tak se i stalo. A byl to fenomenální úspěšný krok: jeho cestovní kancelář si velmi rychle podmanila zdejší trh dovolených; konkurenční cestovky jednoduše převálcoval na onu dobu vysokou kvalitou doprovodných služeb a spolehlivostí. Budoucnost se zdála býti více, než růžovou. Pokud se dnes traduje, že Sky Europe naučily Čechy a Slováky létat do zahraničí, pak podobný příměr lze použít na Cestovní kancelář Fischer: naučila nás létat na dovolené. Jenže pak udělal Václav Fischer první – a možná osudovou – chybu: v roce 1996 prodal mateřskou firmu Fischer Reisen.

A aniž by to v té době věděl, prodejem mateřské společnosti si obrazně řečeno, „podřezal větev sám pod sebou“, neboť se připravil o jistotu příjmů ze zavedeného a úspěšného, ziskového byznysu.

V témže roce udělal Václav Fischer podnikatelské rozhodnutí, které bylo pro budoucnost jeho podnikání zcela zásadní. Založil společnost Fischer Air, do níž vložil dva zcela nové dopravní stroje Boeing 737-300: OK-FUN (27910) a OK-FAN (27469). Společnost Fischer Air vlastnil ze 75% podnikatel Karel Komárek skrze své impérium K&K Capital Group, zbývajících 25% držel Václav Fischer. Dopravce si na počátku své existence nevedl nijak zle, hned v prvním roce provozu (1997) vytvořil zisk 39 milionů korun. V roce 1998 zisky společnosti vzrostly na 89 milionů korun. Pak přišel pád: v roce 1999 propad na 39 milionů korun, a v roce 2000 se dopravce propadl do ztráty 85 milionů Kč. Začalo se stmívat.

Zánik impéria Václava Fischera začal v roce 2003, kdy byl Fischerův majetek (ručil vlastním jměním) obstaven a určen k exekucím. Na světlo poprvé vyplouvají informace o tom, že společnosti Václava Fischera byly zadlužené více, než se doposud odhadovalo. Jen trojici České aerolinie a.s., Česká správa letišť a.s. a Komerční banka a.s. dluží Fischerovy firmy více jak 400 milionů korun. Co dál? Nic – zbývá zhasnout poslední světlo: zadlužené společnosti Václava Fischera kupuje společnost Atlantik Finanční trhy a Václav Fischer končí s podnikáním v ČR. To se psal rok 2005.

A teď přeskočím zhruba deset let tahanic mezi Karlem Komárkem a Václavem Fischerem, protože pro následující dění nejsou nijak důležité. Co naopak důležité je, tak to, že když se po takové historii objeví v roce 2018 zpráva, v níž se říká, že Václav Fischer plánuje založit leteckou dopravní společnost, zaměřenou na charterové lety, tak to prostě nemůže zůstat bez povšimnutí.

Václava Fischera jsem požádal o zodpovězení několika otázek, které se právě zahájení provozu nového dopravce Air Fischer týkají – a jsem rád, že se mi odpovědí dostalo.

Otázky, které jsem Václavu Fischerovi zaslal, jsou zvýrazněné tučně, odpovědi pak písmem standardním. Do odpovědí jsem nijak nezasahoval (vyjma zalomení odstavců, samozřejmě) – nebyly nijak upravovány. Prostě klasika v podobě „copy + paste“.
Jste připraveni?
OK, pojďme na to.


Otázky jsou zvýrazněné tučným písmem. Odpovědi nebudou nijak upravovány ani editovány – neboli jinak řečeno, tak, jak na otázky odpovíte, v takové formě budou zkopírovány do těla již připraveného článku.
Co je hlavním důvodem k tomu, že se vracíte na již saturovaný trh v ČR – pokud vezmeme v úvahu pouze charterové letecké služby?

V oblasti charterových letů byla v česko-slovenském prostoru do roku 2009/10 velká konkurence, která skončila uzemněním mnoha letadel společností air Slovakia, Sam air, Seagle air a zejména SkyEurope, které ukončily činnost. Od té doby v podstatě žádná konkurence na charterových letech v česko – slovenském prostředí neexistuje. Tato situace je v zemích EU dlouhodobě unikátní.

Které ze jmenovaných letišť (Berlin – Tegel, Brno, Pardubice, Bratislava, Ostrava) bude hlavní základnou Air Fischer?

V současné době usilovně jednáme s některými letišti o bázování letadel a vytvoření firemní, plnohodnotné základny pro letové operace, které zahájíme po obdržení provozního povolení AOC ze strany Úřadu civilního letectví ČR. Naše žádost bude k uvedenému úřadu brzo oficiálně podána. Mezi hlavní favority patří letiště Pardubice a Brno. Po vyhodnocení rozhodných faktorů se definitně rozhodneme, kde budeme mít základnu.

Ostatní média uvedla, že provoz zahájíte v oblasti charterové letecké dopravy, se dvěma stroji Boeing řady 737. Budou obě letadla bázována na stejném letišti, nebo uvažujete o umístění každého jednoho stroje na jiné letiště?

V případě, že budou vytvořeny vzájemně obchodně vyhovující a odpovídající podmínky mezi letištěm a budoucí leteckou společností air FISCHER, je samozřejmě vhodnější mít bázovaná letadla na jednom místě i z důvodu optimalizace letů, vytvoření zázemí pro posádky, koncentrace posádek, zajištění údržby, atd. Tedy preference umístění obou letadel na jednom místě. Samozřejmě, letadla budou létat i z jiných letišt´, kde nebude naše báze.

V případě, že budete provozovat dvě dopravní letadla: nebojíte se případného výpadku dopravní kapacity, pokud bude jeden stroj z jakéhokoliv důvodu vyřazen z provozu? Jak případný výpadek dopravní kapacity budete řešit?

Smluvními vztahy bude ošetřeno náhradní zajištění letadla v případě výpadku a to s nejméně třemi dalšími dopravci, se kterými jednáme a kteří v takovýchto situacích poskytují stejné typy letadel na principu ACMI. To znamená, že tito smluvní partneři by případný výpadek našeho letadla svým letadlem okamžitě nahradili. Je to několikanásobné zajištění i proto, že kdyby nemohl okamžitě náhradní letadlo zajistit jeden dopravce, jsou ihned v záloze další dopravci a jejich letadla.

Máte v plánu spolupracovat s některou (některými) cestovní kanceláří (cestovními kancelářemi) v ČR, či v zahraničí? Pokud ano, můžete uvést o které subjekty se jedná?

Ano, budu spolupracovat s cestovními kancelářemi zejména z Německa, Rakouska a Švýcarska, které se na nás obrátili v souvislosti s velkým výpadkem charterových letů po zaniklé Air Berlin U Air Berlin byly sice velmi rychle nahrazeny pravidelné linky, ale charterové ley pro cestovní kanceláře jen z části. Navíc, v těchto dnech došlo k uzemnění letadel a bankrotu společnosti Primera air, která taktéž poskytovala charterové lety pro řadu německých cestovních kanceláří. K tomu má velmi vážné problémy i německá Small Planet Deutschland, která poskytuje také charterové lety, ovšem je nyní v insolvenci a velmi vážně hrozí její brzký konec. Němečtí, rakouští a švýcarští touroperátoři jsou z této situace samozřejmě značně zneklidnění a ve velké nejistotě. V důsledku tohoto se na mne obrátili a začali jsme jednat o zajištění charterových letů.

V médiích byl zveřejněn Váš záměr obsluhovat svým produktem i letiště Berlin – Tegel. Dle denníku E15 jste uvedl, že svými charterovými lety hodláte nahradit dopravní kapacitu zaniklého dopravce Air Berlin. Tento dopravce před svým zánikem provozoval 75 dopravních letadel (včetně strojů aerolinií, v nichž měl Air Berlin podíl…). Jakým způsobem chcete nahradit kapacitu 75ti letadel?

Air Berlin měl dokonce až 120 letadel, nebot´ mnohá letadla si pronajímal od leasingových společností na krátkodobý leasing. Jak uvedeno, jejich pravidelné linky byl nahrazeny velmi rychle společnostmi Lufthansa, Ryanair, easyJet, Laudamotion, ovšem u charterových letů to je jinak. Zde se stala situace poměrně kritická, protože ne zdaleka všichni němečtí a dále švýcarští i rakouští touroperátoři byli, po pádu Air Berlin, uspokojeni.

Po vzájemných jednáních, která probíhají, se budu maximálně snažit uspokojit alespoň část tamních požadavků touroperátorů, kteří by jinak program charterových letů museli zcela zrušit i vzhledem k současnému uzemnění letadel Primera air a velkým problémům Small Planet Deutschland, která je v insolvenci. Samozřejmě, že air FISCHER nemůže nahradit výpadek desítek letadel, které zajišt´ovaly charterovaou dopravu, ale jen jeho poměrnou část.

Zároveň jsem samozřejmě otevřen k jednání s českými cestovními kanceláři do budoucna, i když naprostá většina z nich má již zajištěnou charterovou dopravu na příští rok.

Ve svých záměrech – pokud byly tiskem popsány správně – se vyhýbáte letišti Praha. Proč nebudete operovat lety na letiště Václava Havla v Praze, které má (zatím) stoupající počet cestujících, kteří využili toto letiště (ať již na příletu, na odletu, či transferu)?

Letiště Václava Havla je velmi rychle expandujícím, prestižním středoevropským letištěm, které ovšem není v žádném případě vhodné pro letové operace začínající společnost. Proto nebudeme z/do Prahy svými lety operovat. Zde nebudou soustředěny žádné naše lety ani aktivity.

Předpokládám, že pro zahájení provozu máte zajištěny finanční prostředky na provozní operace. Nevnímejte prosím tuto otázku špatně, nic méně ve vztahu k minulosti: můžete alespoň rámcově nastínit, v jaké výši je finanční zajištění provozních operací společnosti Air Fischer?

Objem kapitálu a finanční zdroje, jejich výše, apod, je otázka, kterou nezveřejňuji, nebot´ toto je předmětem firemního a obchodního tajemství. Mohu říci, že zcela dostačující finanční kapitál je zajištěn švýcarskými zdroji.

Nicméně k jednání s dalšími mezinárodními investory jsem otevřen, nebot´ nejen v letectví je samozřejmě každý bonitní a zajímavý investor vítán k diskusi.

Uvažujete do budoucna o rozlétání některé atraktivní point-to-point letecké linky, pokud se Vám bude dařit?

Ano, zvažujeme, ale velmi opatrně. Otázka každé nové pravidelné linky je o velkém finančním riziku. Nicméně i tuto variantu zvažujeme a nezavrhujeme. Některé vhodné trasy analyzujeme, prozatím ale nebudu konkrétní a nebudu dále specifikovat.

Mohu Vás požádat o alespoň základní výčet služeb, které budete cestujícím nabízet na palubách svých letadel?

Společnost air FISCHER, jak bylo několikrát řečeno, bude pokračovatelkou tradice a profesionálních služeb mé bývalé FISCHER air, která se stala za doby své existence oblíbenou leteckou společností mezi cestovali, taktéž pro svůj profesionální přístup a profesionálnímu palubnímu servisu. Samozřejmě, během let se situace v letectví změnila příchodem mnoha low cost společností a tím i poněkud zřejmým a citelným úpadkem palubních služeb.

Velmi si potrpím na profesionálním vystupování palubního personálu a poskytování vynikajícího palubního servisu k cestujícímu. Proto air FISCHER bude zcela určitě nabízet vysoký standard palubních služeb, včetně bohaté nabídky občerstvení za velmi přijatelné ceny. Péče o klienta je naší základní prioritou.

Děkuji a srdečně zdravím vaše čtenáře, přeji vše nejlepší.
Václav Fischer


Tak, to by bylo.

Odpovědi máme a nezní to zas tak úplně špatně. Jenže znáte to: jedna věc je úmysl, a druhou věcí je onen úmysl překlopit do úspěšné praxe – a tady jsem skutečně na vážkách…

Aby dnešní článek nebyl příliš dlouhý a únavný, nechám si důvody „pro a proti“ do dalšího článku.

A možná, že se do té doby objeví pár nových informací, kdo ví.
Jako tradičně, na závěr pár videí z archivu YouTube:

 

Leave a Reply