Jak uvedl server France24, rozhodnutí o konání soudního řízení poškozených příbuzných zemřelých obětí nehody a obou společností padlo ve středu 12. Května 2021.

Dopravní letoun A330-203  s imatrikulací F-GZCP výrobce Airbus, se dne 1.6.2009, přibližně v čase 02:14 UTC, zřítil do vod Atlantického oceánu. K pádu letadla došlo v okamžiku, kdy byl dopravní letoun – letící na lince AF447 z Rio de Janiera do Paříže –  mimo jakékoliv dosažitelné spojení. Z tohoto důvodu došlo k prodlení, než dopravce vůbec zjistil, že s daným strojem nelze navázat spojení a ověřit si tak stav letu. Pochyby o stavu letu AF447 nastaly přibližně v čase 04AM UTC, kdy se let447 měl dostat do oblasti, pokryté radarovým signálem a měl ohlásit stav letu – což se nestalo. Pátrací akce po dopravním letadle byla vyhlášena nedlouho poté.

Podle BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile), úřadu, který byl zodpovědný za vyšetřování neštěstí, byla nehoda letounu způsobena primárně námrazou na Pitotových trubicích, čehož následkem bylo nesprávné vyhodnocení situace letovou posádkou, která nedokázala – díky nesprávnému úsudku – zvolit vhodné řešení. Poté se letoun zřítil do vod Atlantického oceánu.

Proti dopravci Air France byla od roku 2011 vedeno vyšetřování, jehož výsledkem měla být obžaloba z trestného činu “zabití”. V roce 2019 pak bylo žalobci doporučeno, aby se kvalifikace trestného činu změnila ze “zabití” na “neúmyslné zabití”. Následně, jak již bylo řečeno v úvodu, 12.5.2021 požádal hlavní žalobce v tomto případu, aby byla obžaloba rozšířena i vůči výrobci letounu, společnosti Airbus a nařídil, aby se oba žalovaní dostavili k soudnímu řízení. Výrobce dopravní techniky, Airbus, se proti tomuto nařízení prostřednictvím svých právních zástupců okamžitě odvolal.

Žaloba vůči dopravci Air France je vedena s odůvodněním nedostatečného vůcviku letových posádek k situaci, při níž může dojít k námraze na Pitotových trubicích a následnému přenosu nesprávných (či žádných) údajů do kokpitu.

Žaloba vůči výrobci Airbus by měla být vedena s odůvodněním nedostatečného varování letových posádek v případě, že letová posádka dostává nesprávné, nedostatečné, či případně žádné údaje následkem selhání přístrojového vybavení stroje.

Leave a Reply