Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) schválila půjčku 52,5 milionů Eur  pro Moldavsko, která bude sloužit na modernizaci železniční dopravní infrastruktury a dopravní techniky.


Půjčka bude vystavena ve dvou částech 25 milionů a 27,5 milionů Eur. Tamější státem vlastněný dopravce, Calea Ferată din Moldova, použije dané finanční prostředky jednak na nákup 10 nových lokomotiv, další finance pak budou investovány do obnovy železniční infrastruktury – zejména železničních těles.
Sue Barret, ředitelka dopravní komise EBRD k tomu uvedla:

Moldavsko je jednou ze zemí, kde je dopravní infrastruktura na katastrofální úrovni – a to jak z bezpečnostních, tak i provozních hledisek. Půjčka od EBRD je tak jednou z mála možností, jak zvýšit úroveň dopravní infrastruktury v Moldavsku a přiblížit zemi ke standardům, jež jsou v dnešní době běžné.

Moldavská vláda připravuje podobnou žádost o investiční půjčku ve výši 116 milionů Eur na komplexní obnovu železničního vozového parku. Budoucí půjčka má být spolufinancována z prostředků EBRD a Evropské investiční banky (EIB).

Leave a Reply