Nevídaná věc: obyvatelé z obcí blízkých letišti East Midlands upínají v naději zákazu stavby logistického terminálu – k ochráncům přírody. Zajímavé.

V blízkosti letiště East Midlands, nedaleko města Colnbrook, by měl být vybudován nákladní terminál  s přímým napojením na nákladní železniční síť. Což má svoji logiku: náklad bude putovat po území Albionu v režimu intermodální přepravy zboží a nákladu – tedy zejména prostřednictvím železnice, ekologicky šetrným způsobem.


Na páteřní železniční síť, určenou pouze pro nákladní dopravu, se napojí v Castle Donnington – nebude tedy nijak v konfliktu s osobní železniční dopravou.  Areál by měl vyrůst na pozemku o rozloze 250 akrů, součástí terminálu má být i odstavná plocha pro nákladní vozy, jež by měly zajišťovat dopravu nákladu v přilehlých lokalitách, kde se – logicky – nákladní železniční doprava nemůže ekonomicky uplatnit. I přes skutečnost, že na projekt i následnou stavbu bylo vydáno stavební povolení, včetně posudku vlivu na životní prostředí, realizace projektu se zastavila na mrtvém bodě.[gap height=”10″] Zde celý příběh dostává lehce bulvární nádech. O co vlastně v celém příběhu jde?  Developer, tedy firma Helioslough, má v plánu postavit celkem čtyři logistická centra v okolí Londýna. U všech čtyřech terminálů se předpokládá zajímavý ekonomický růst, neboť přeprava zboží po železnici zaznamenává v celé Velké Británii setrvalý nárůst:
[gap]

Freight moved – Table 13.7
Great Britain annual data from 2002-03 quarter 1 up to 2014-15 quarter 1 – amount of freight moved on the rail network (billion net tonne kilometres)
Financial year International Domestic intermodal Other Total (1) Infrastructure (2)
2002-03 0.46 3.38 2.72 18.52 1.18
2003-04 0.48 3.53 2.77 18.87 1.23
2004-05 0.54 3.96 2.53 20.35 1.29
2005-06 0.46 4.33 2.29 21.70 1.38
2006-07 0.44 4.72 1.89 21.88 1.36
2007-08 0.37 5.15 1.73 21.18 1.70
2008-09 0.42 5.17 1.38 20.63 1.55
2009-10 0.44 5.51 1.01 19.06 1.43
2010-11 0.42 5.68 0.94 19.23 1.54
2011-12 0.45 6.31 0.99 21.06 1.86
2012-13 0.43 6.30 1.16 21.46 1.73
2013-14 0.47 6.19 1.36 22.71 1.72
[gap] Bohužel obyvatelé obcí a měst, v jejichž blízkosti se mají logistická centra vybudovat, nejásají. Obávají se zvýšeného hluku jak ze strany železnice, tak ze strany nákladní automobilové dopravy – jakkoliv bude menšinová. Obávají se i zvýšené prašnosti v okolí terminálů. A hlavně se jim nelíbí, že jindy svaté právo občanů vyjádřit souhlas, či nesouhlas s danou stavbou ve veřejném slyšení (které má 60% váhu v rozhodování úřadů), je v popisovaném případě ovlivňováno armádou lobistů. A tak se “ve Středozemi”, jak se také oblasti Midlands říká, odehrává komedie, u níž jeden neví, zda-li má brečet, a nebo se smát.[gap height=”10″] Děj oné komedie začal v roce 2006. V té době firma Helioslough poprvé požádala místní úřady o schvalovací proces na výstavbu terminálu u obce Radlett. Předložený projekt byl zamítnut místní samosprávou oblasti St. Albans pro formální nedostatky. Developer vypracoval novou verzi projektu a předložil ji spolu s návrhem na přezkoumání rozhodnutí k vyššímu správnímu úřadu. Vyšší správní úřad hrabství Herdforshire tedy v roce 2007 nově podanou žádsot přezkoumal a schválil ji jako způsobilou k veřejné debatě. Ta však dopadla pro developera totálním fiaskem – proti výstavbě terminálu byli jak ekologické organizace, tak občané a opět místní samospráva St. Albans. Tím se zdálo být vše vyřešeno.[gap height=”10″] Developer se ovšem nevzdal a celý projekt ještě jednou přepracoval. V roce 2009 pak předložil třetí verzi projektu k projednání u místní samosprávy a – opět neuspěl. Občané Radlettu a politici oblasti St. Albans si oddechli v domnění, že udělali vše, co udělat mohli. Ale ani to nestačilo.[gap height=”10″] [ad id=”57″] Developer se poučil a svoje plány začal řešit úplně jiným způsobem. S pomocí lobistů začal prosazovat projekt z opačné strany – tedy s podporou vládních úředníků a politiků. To už se psal rok 2010 a Velká Británie se až po krk brodila v následcích ekonomické krize. Načasování bylo dokonalé – politici ucítili šanci, jak v  mizérii krize, která rozhodně Anglii nešetřila, nasbírat alespoň nějaký ten plusový bod u voličů. A tak se jednoho dne nic netušící obyvatelé Radlettu dozvěděli, že ministerstvo hospodářství rozhodlo o opětovném přezkoumání projektu na výstavbu logistického centra SFRI poblíž letiště East Midlands. Nakolik tomuto rozhodnutí pomohla večeře představitelů developera s ministryní dopravy Theresou Villiers, není známo.[gap height=”10″] Zda se v této kauze objevily úplatky ze strany developera projektu, se můžeme pouze dohadovat. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že lobisté, najatí developerem, odvedli profesionální práci. Do popředí argumentace se dostali celonárodní zájmy na zmírnění následků ekonomické krize, vytvoření 7000 přímých pracovních míst a stovky pracovních míst v nepřímé vazbě na projekt. Ministerští úředníci neváhali, a jali se přesvědčovat veřejnost, že pragmatická úvaha o blahu celého národa musí – bohužel – dostat přednost nad přáním a rozhodnutím menšiny. Dílo dokonáno jest – zajásali lobisté. A oddechl si i developer projektu, firma Helioslough, které se tak otevřela brána nejen k onomu prvnímu logistickému terminálu, ale i k oněm třem následujícím.[gap height=”10″] Zde by se slušelo celý tento článek uzavřít s dovětkem, že “to prostě nějak dopadlo”, a všichni bychom se mohli věnovat pondělnímu lenošení. Jenže to by tu chyběl happyend.[gap height=”10″] Občané Radlettu spolu s představiteli místní samosprávy hledali řešení, jak projekt zastavit – když ne zcela pohřbít. A řešení nakonec našli v dodatku o ochraně přírodních zdrojů a přírodních rezervací. Na tuto variantu přišli ve spolupráci s místními ochránci přírody, kteří zjistili, že pokud by developer stavbu logistického centra skutečně zahájil, pak by díky svému slibu komplexní renovace silničních a provozních komunikací přímo zasáhl do sousedící přírodní rezervace – a to byl detail, na který z nějakého nepochopitelného důvodu zapomněli úplně všichni: developer, místní i vládní úřady. Vtipná pointa tkví v tom, že se developer přímo zavázal k onomu kroku renovace silniční infrastruktury s dovětkem, že pokud tento krok nebude schopen dodržet, nebude vydáno stavební povolení.[gap height=”10″] Výsledkem celého tohoto komediálního výstupu je stav, ve kterém se obě strany pokusily sjednat dohodu: developer přepracuje celý projekt tak, aby byl menší dle původních přání obyvatel Radlettu a tamější samosprávy. Druhá strana se pak zaváže k tomu, že pokud developer dodrží slovo a projekt skutečně přepracuje do přijatelné podoby, pak bude tamější úřad souhlasit s vydáním stavebních povolení. Státní pokladna odepíše 1,4 milionu liber za správní úkony a související posudky a skončí nekonečná odvolávání se na vydaná rozhodnutí.[gap height=”10″] Vše vypadá skvěle. Jen normální občan by se mohl ptát “a proč jste se takto nedohodli už v roce 2006?”…

Leave a Reply