Je to zvláštní doba. Zatím co většina leteckých dopravců je ve finančních odhadech na rok 2022 velmi opatrná, až skeptická; Cathay Pacific se chtějí k provoznímu zisku “prolétat” již letos.

Což je poměrně zajímavá zpráva, neboť není zcela jasné, jakým způsobem a s pomocí jakých optimalizačních nástrojů by se dopravce k danému výsledku chtěl dopracovat. Navíc byl daný odhad zveřejněn pouze jako zpráva bez uvedení zdroje, takže lze předpokládat, že ze strany dopravce může jít o nenásilnou a opatrnou “pozitivní” reklamu. Zjednodušeně řečeno, neveřejnou zprávu auditora HSBC si může každý z nás vysvětlit po svém, negativně i pozitivně, ovšem k přesnějším datům z daného auditu se stejně nedostaneme.

K čemu se ovšem dostat lze, je závěrečná finanční zpráva za rok 2021, která je k dispozici na internetových stránkách dopravce. A pohled do jejích detailů svádí k opatrnosti.

Ve srovnání s rokem 2020 je skoro vše špatně: zisk z přepravy cestujících na kilometr poklesl o 96%. Obsazenost na letech operovaných dopravcem se propadla o 48% ve srovnání s rokem 2020…

Jediným kladným údajem v onom reportu je totiž nárůst přepraveného nákladu o 12%. Což ovšem není nic světoborného, to se povedlo prakticky všem leteckým dopravcům napříč zeměkoulí – a u některých i v mnohem impozantnějších číslech.

Vše ostatní je již pohledem do soudobé reality, která se i v současné době vyznačuje, rušením, či omezením letů, a to jak na starém, tak i novém kontinentu. Stačí si připomenout, že například dopravce British Airways oznámil na sklonku roku 2021 zrušení bezmála 2300 letů pro zimní měsíce. Dopravce American Airlines pak “stihl” zrušit jen za jediný týden přes 4000 letů.

Navíc je vhodné si taktéž připomenout v podstatě “totální” lockdown, jehož se Hong Kong dočkal na začátku roku 2022, což mělo za následek další razantní omezení leteckého provozu dopravce, ježto bylo navíc doprovázeno nedostatkem personálu, který byl postižen nákazou Omicron, jež se na začátku roku šířila bleskurychle napříč světem.

Jistě, v současné době se zdá, že nejen naše životy, ale i doprava se pomalu vrací k normálu; letů bude více a více, vlakové spoje se budou pomalu vracet ke svým předkovidovým taktům. Ovšem návrat k před-pandemickému stavu dopravy bude asi běh na docela dlouhou trať…

V podstatě tak zůstává záhadou, kde se u Cathay Pacific bere důvěra v nárůst trhu osobní letecké dopravy – vědí snad v Hong Kongu něco, co u nás v Evropě zatím netušíme?

Leave a Reply