Londýnská příměstská železniční síť se dočkala svých „pěti minut slávy“ – správce londýnské dopravní sítě, TfL (Transport for London), 3. Března oficiálně nasadil do provozu EMU BR Class 710 – která měla být do provozu nasazena již v roce 2018. Takže sice pozdě, ale přeci jen.

Ve stávající podobě má London Overground, jak se příměstské železniční síti v okolí Londýna říká, poměrně kuriózní dopravní techniku: dvě řady z konce let 1980 (BR Class 315/317), jednu řadu z let 2008 (BR Class 378) a „lehce“ moderní BR Class 172 z roku 2010. Takže tedy nic moc. Proto také bylo nasazení nové řady BR Class 710 očekáváno s velkým nadšením.

No a protože se software již vyrobených „sedmset desítek“ rozhodl stávkovat a nepracovat tak, jak se od něj očekávalo (tvrdošíjně odmítal akceptovat přítomnost další připojené jednotky v tzv. coupling režimu…), museli si chlapci inženýři od Bombardieru vyhrnout rukávy a něco s tím fakt udělat. Zase na druhou stranu, je nutné respektovat, že ve Velké Británii, v pracovním režimu neustálých „mýtings“ (meeting – schůzka), „kofí brejks“ (coffee break – přestávka) a „tý brejks“ (tea break – taktéž přestávka, jen v jiném slovním podání…), to vlastně ani jinak dopadnout nemohlo a nakonec můžeme být rádi, že ona časová „sekera“ byla jen jeden rok.

Ale jinak, jednotka je to moc povedená.

Vzhledem interiéru lehce kopíruje řadu S7 – taktéž od Bombardieru. která je určena pro provoz na linkách londýnského metra Circle, Hammersmith a District: plně průchozí interiér, s lavicemi pro sezení umístěnými podél stěn jednotky. V reálu to vypadá docela dobře a dokonce jsou jednotky S7 i docela tiché (vzhledem k tomu, že jezdí pod zemí).

Interiér jednotky S7, jež je určena pro provoz v londýnském metru – zdroj Wikipedia
Interiér EMU BR Class 710 – zdroj Wikipedia

Bombardier BR Class 710 patří do série jednotek, kterou Bombardier pojmenoval jako Aventra family, z níž koncepčně vychází a jejíž jednotlivé modifikace jsou ve výrobním programu výrobce již od roku 2015.

BR Class 710 bude nasazována do provozu postupně – čtyř-vozové jednotky 710/1 v počtu 31 jednotek s výbavou pro vozbu pod střídavým napětím a 18 jednotek s výbavou pro vozbu pod stejnosměrným napětím. Výjimku pak bude tvořit sestava 6 jednotek 710/2, které bude možné nasadit pro vozbu pod oběma napájecími soustavami a které budou obsluhovat ty části London Overground, kde je nutné plynule přecházet mezi oběma napájecími soustavami bez přerušení jízdy (část severních oblastí Londýna).

BR Class 710/1 – Zdroj: Wikipedia

U všech modifikací je uvedena stejná maximální rychlost 121 km/h, čtyř-vozové jednotky mají celkovou kapacitu 678 cestujících (489 stojících a 189 sedících), pěti-vozová varianta pak dokáže přepravit 882 cestujících (241 sedících a 641 stojících).

Leave a Reply