Od 21. 10. 2014, od 08:00, je na všech letištích v České republice zavedeno Ochranné opatření Hlavního hygienika ČR, jehož cílem je ochrana před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště.


Když byla na tomto webu zhruba před měsícem publikována úvaha o kvalitě komentářů a komentátorů na téma situace v ČSA, nenapadlo by mě, že budu brzy konfrontován s mnohem větším diletantismem, kterým se vyznačuje právě zaváděné ochranné opatření proti Ebole.
Nevím, zda to souvisí s do jisté míry neurčitým výsledkem komunálních voleb, ale z toho, jakým způsobem je toto opatření zaváděno do praxe, mi nápadně připomíná motiv filmu Vrtěti psem, tj. snahou o vytvoření nějakého tématu, o kterém se bude mluvit a které odvede pozornost od podstatného.
prilet-prg1Za vším asi stoji dopis komisaře EU pro zdravotnictví Borga a italské ministryně zdravotnictví Beatrice Lorenzinové. Bohužel, tak jak bývá v našich končinách zvykem, na rozdíl od doporučení v uvedeném dopise a i oproti doporučením Světové zdravotní organizace (WHO) bylo na úrovni premiéra a vlády rozhodnuto o zavedení ochranných opatření typicky českou cestou formou – monitorování všech přilétávajících cestujících. Rozhodně nezpochybňuji, že hrozba rozšíření epidemie Eboly musí být minimalizována, ale to, jakým způsobem k tomu přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví je na pováženou a ve výsledku zcela kontraproduktivní jako model pro případ vzniku skutečné epidemiologické hrozby.
Již samo rozhodnutí o zavedení screeningu v horizontu dnů bylo naprosto uspěchané a zbytečné, protože do České republiky za celý loňský rok přicestovalo ze zemí, kde se s epidemií potýkají, celkem 136 osob (dle informace z médií), navíc žádné české letiště nemá přímé spojení s tímto teritoriem. Následovalo zcela nepochopitelné rozhodnutí, které zjevně vznikalo bez účastí relevantních subjektů, zejména leteckých společností a provozních pracovníků letišť, kdy byla jednotlivá letiště zaúkolována tím, aby individuálně informovala letecké společností, které k nim provozují letecké linky. Výsledkem je skutečnost, že první informace o zavedení ochranného opatření a uložených povinnostech na zahraniční letecké společnosti byla na ruzyňském letišti zaslána z bezpečnostního dispečinku v sobotu večer s tím, že začíná platit od úterka.
Dalším rozhodnutí bylo dáno představou ministerstva zdravotnictví, že příletové karty, které jsou základní součástí opatření, si musejí letecké společnosti vytisknout samy. Pominu-li fakt, že opatření je nařízením státu, které ukládá nějaké povinnosti třetím subjektům a zasahuje i do procesu těchto společností (například uložením povinnosti příletové karty vyplňovat na palubě letadla s tím, že vyplněné karty shromažďuje posádka letadla…) – což samo o sobě nepochybně vyžadovalo oficiální komunikaci ze strany příslušných orgánů, tak je zcela hloupé očekávat, že je touto cestou možné přenášet i náklady, které by leteckým společnostem takto vznikly. Celý proces je navíc prakticky zbytečný, protože informace vyplněné v kartách nikdo neztotožňuje a nekontroluje. A samotný text příletových karet je další ukázkou amatérismu – obsahu je totiž obtížné porozumět v češtině, anglickému překladu (zjevně za použití Google Translator) nerozumí ani rodilý mluvčí… a ostatní jazykové mutace jsou teprve připravovány.
Nelze se pak divit, že zahraniční letecké společnosti odmítají účast na takto nepřipraveném projektu a požadují okamžitou nápravu a zavedení postupů, které by odpovídaly situaci. Zůstává tak jen smutnou skutečností, že novinářská obec zcela bezelstně již třetí den informuje o ochranných opatřeních, aniž by si kdokoliv alespoň položil otázku, jaká mají tato opatření smysl a jak mohou v reálu fungovat, pominu-li fakt, kolik prostředků bude zcela zbytečně vynaloženo.
Příšerných a nepoužitelných příletových karet již bylo vytištěno 300 000 kusů a další dotisk následuje.dopis_eu_1 dopis_eu_2

Leave a Reply