Houstone, máme problém – tímto známým rčením by se mohli začít prezentovat vlády napříč Evropou, bez ohledu na geografikou polohu. Důvod? Úmyslně zkreslená data, jež byla použita v rámci projektů na výstavbu VRT.


Zatím posledním nebožákem jest francouzský státní dopravce SNCF – provozovatel rychlovlaků TGV. Dle informací zveřejněných na internetových stránkách České televize, dopravce úmyslně nadhodnocoval účetní údaje – tak, aby mohl čerpat finanční příspěvky z dotačních programů EU. A jakkoliv je takové jednání přinejmenším zvláštní, zcela určitě není SNCF jediným subjektem, který má “špinavé ruce”.
Zde by byla možná námitka “dobře, ale co s tím májí co společného vlády, či vládní instituce?”. Odpovědí pak může být fakt, že daná situace (úmyslně zkreslených dat)  má původ již v době, kdy výstavba VRT v dané zemi započala. Připomeňme si aféru s nesprávnými daty, která byla použita při schvalování VRT ve Velké Británii. I zde došlo k manipulaci s daty, která byla použita při schvalování projektu HS1, a teprve po letech vyšlo najevo, že data byla úmyslně změněna tak, aby budoucí provoz VRT v Anglii vycházel ekonomicky mnohem příznivěji, než je tomu v reálu.
Nic méně tento stav, kdy z VRT skříní jednotlivých zemí začínají vypadávat kostlivci, může pouze předznamenávat mnohem hlubší a závažnější problém. Evropské země se ještě ne zcela vzpamatovaly z ekonomické kruize, která se skrz Evropu přehnala v letech 2008 – 2012. A jakkoliv statistická data ukazují, že ekononomický růst zde je, není nikterak velký, jedná se o jednotky procent. A za této situace není pro jednotlivé vlády příliš jednoduché postavit veřejnost před jednoduchý fakt, že provoz na VRT železničních tratích může být, případně již je, ztrátový.
Přitom samotný fakt, že provoz VRT železniční dopravy může být ztrátovým, nemusí znamenat žádný problém. Všichni si uvědomujeme, že rychlé spojení nejen v rámci konkrétního státu, může skutečně přinášet nejen finanční benefity. Na roveň záporu je nutné postavit klady v podobě pracovních míst, která vznikají při výstavbě VRT – a to nehovoříme pouze o primárně vzniklých pracovních příležitostech, ale i o pracovních pozicích vzniklých v navazujících sub-dodavatelských řetězcích. Dalším zásadním benefitem následného provozu VRT je nabídka rychlého spojení, která může vést k omezení individuální automobilové dopravy. A určitě je nutné přiznat nepříliš zjevný fakt, že díky provozu VRT spojů dochází k uvolnění přepravní kapacity na stávajících železničních tratích, kde lze využít volného časového místa v grafikonu železniční dopravy k vyšší frekvenci nákladních vlaků – a to považuji za velmi důležité.
Proč je tedy nutné veřejnosti lhát a předkládat líbivá, smyšlená data? Co je důvodem k tomu, že politici, včetně různých zájmových združení, nejsou schopni postavit argumentaci ohledně výstavby VRT na logických a hlavně reálných datech?
To se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Ovšem s jistotou se určitě ještě několikrát dočteme v našem, českém tisku nesmyslnou informaci, že VRT mezi Brnem a Prahou by z dálnice D1 odčerpala 50% individuální automobilové dopravy. Fakt, že k tomuto tvrzení – jež je do podvědomí veřejnosti v ČR šikovně instalováno prostřednictvím nevládních institucí – neexistuje relevantní zdroj, už tak hlasitě prezentován není. Což pro nás znamená jistotu, že i v ČR začnou z pomyslné VRT skříně vypadávat kostlivci – je to jen otázka času.
Smutné na tom všem je, že dotyční zúčastnění si pravděpodobně ani vzdáleně neuvědomují, jak moc tímto přístupem škodí pohledu na vysokorychlostní železnici ze strany veřejnosti.

Leave a Reply