Servisní depa sloužící pro údržbu dopravní techniky nákladní železniční dopravy, byla převedena zpět do rukou státní správy – tedy pod správu National Rail. Přání příznivců de-liberalizace železniční dopravy v UK se tedy (alespoň z části) vyplnila.


Konkurence v nákladní železniční dopravě panovala ve Velké Británii přesně 20 let. Do roku 1994 byla železniční doprava řízena státem vlastněnou společností, která měla zospovědnost za vše, co se železnice týkalo. Od roku 1994 byla železniční doprava liberalizována ve všech ohledech – na rozdíl od železniční dopravy osobní, která byla (a stále je) částečně regulována prostřednictvím správce železniční dopravy, Office of Rail Regulation. Nyní, po dvaceti letech se tento ekonomicky i provozne velmi úspěšný typ dopravy – kde prim hraje zejména doprava intermodální – částečně vrací zpět do rukou státu.
Nepochybně bude velmi zajímavé sledovat reakce dvou nejsilnějších hráčů na trhu s nákladní železniční dopravou, dopravců EWS (Deutche bahn Schenker) a Freightliner. Pokud je stávající situace pouze předzvěstí následného “dovyvlastnění”, můžeme si být jisti, že obě společnosti vyvinou maximální možnýný tlak ve snaze případné úplné znárodnění nákladní železniční dopravy zvrátit.
Momentálně se situace dotkne 87 servisních dep společnosti DB-Schenker, 15 servisních dep dopravce Freightliner, o tři svá servisní depa pak přijde společnost GB Railfreight. Představitelé společnosti National Rail, což je správce železniční infrastruktury v UK, u této příležitosti prohlásili, že:

Jedná se o první astrategickou změnu co se nákladní železniční dopravy týče od doby, kdy byla privatizována… …při čemž základním cílem je zlepšit dostupnost železniční nákladní dopravy jak pro dopravce, tak i pro koncové zákazníky s ohledem na ekonomické aspekty, jež jsou vyjádřeny částkou 900 miliónů liber, jež stát z tohoto odvětví ročně inkasuje.

Zatím neexistuje predikce, kam se bude celý sektor nákladní železniční dopravy ubírat v budoucnosti. Ale co je jisté, že tento krok bude vnímán kladně přinejmenším u té skupiny obyvatel Velké Británie, kteří velmi hlasitě volají po znárodnění celé železniční dopravy – se vším, co k tomuto odvětví patří.

Leave a Reply