Tak by se zjednodušeně dal popsat zkušební provoz nákladních ucelených vlaků mezi londýnským Ascotem a námořním přístavem Associated British Port (ABP) v Cardiffu.


Zde je nutno doplnit, že daný nákladní vlak o uvedených rozměrech, není ve Velké Británii běžným jevem – a to i přes známý fakt, že koridory, jež jsou určené pro provoz nákladních vlaků, jsou na hranicích propustnosti. Ovšem mnohdy zastaralá infrastruktura “dělá své”.
Nyní se operátor nákladní železniční dopravy, německý gigant Deutsche Bahn Cargo UK (DB Cargo) rozhodl k poněkud rozsáhlejšímu testování delších vozových souprav. Při čemž cílem je zejména zjistit, zda stávající infrastruktura – zde jde hlavně o signální síť a kolejové úseky v rámci zabezpečovacího zařízení – dokáže pojmout pravidelný provoz vlakových souprav, jež se svými parametry poněkud vymykají běžnému průměru.
Navíc zmíněných 64 vagónů a 660 metrů délky vlaku nebude pravděpodobně poslední metou. David Fletcher, šéf týmu, který má v rámci DB Cargo UK na starosti projekty většího rozsahu, k tomu řekl:

Během následujících měsíců hodláme v rámci provozu na koridorech ve Velké Británii testovat i delší a těžší soupravy, než byla tato.

Z citovaného lze velmi snadno vyčíst dvě zásadní zprávy:
Tou první je, že nákladní železniční dopravě se ve Velké Británii daří nad očekávání dobře. A tou druhou může být – prozatím jen lehké – varování, že ministerstvo dopravy (DfT) by nemělo příliš dlouho váhat se započetím výstavby nového železničního koridoru, jež bude určen pro vozbu výhradně nákladních vlaků. Protože jak je vidět, stávající koridory již nemají takřka žádnou rezervu, s níž by se dalo operovat.
Možnou třetí zprávou by mohl být fakt, že nejen osobní železniční, ale i nákladní železniční dopravě se ve Velké Británii daří již pátým rokem v řadě.
A to je rozhodně pozitivní zpráva, nemyslíte?
Jako vždy přikládám video, na němž je zachycena ucelenka, mířící právě do přístavu ABP v Cardiffu. Vlak je veden lokomotivou řady BR Class 66, která patří k základním lokomotivám pro vozbu nákladních vlaků v celém Spojeném království:

Leave a Reply