Blížící se vánoční svátky jsou pro obchodníky nejdůležitějším obdobím roku a tak se většina z nich snaží nás, potenciální zákazníky, překvapit něčím neobvyklým. Vánoční překvapení, které vymysleli a ke kterému se odhodlali na letišti v Curychu, je však ze zcela jiné kategorie.


Vedení letiště se pod vcelku ne příliš invenčním sloganem „Otevíráme dveře“ rozhodlo, že umožní vstup a zejména vánoční nákupy veřejnosti v těch prostorách letiště, kam za normálních okolností mají vstup pouze cestující. Toto neobvyklé rozhodnutí souvisí nejen s oslavou vánočních svátků, zároveň jde o neobvyklou, ale o to nápaditější oslavu desátého výročí letištní nákupní galerie „Airside Center“.

20141105_Newstext_XMas_APC_EN_FR

Source: ©The Moodie Report

Tato neveřejná část letiště (tj. prostory letiště, kam vstupují cestující po bezpečnostní kontrole a s platnou palubní vstupenkou) byla poprvé zpřístupněna na první adventní víkend a podruhé se otevře na třetí adventní víkend (13. – 14. 12., od 06:00 do 21:30 hodin). Vzhledem k tomu, že se tyto akce odehrávají za běžného provozu letiště, je nutné zajistit dodržení všech bezpečnostních předpisů. Proto Airside Center v Curychu může každý den navštívit maximálně 5000 osob, které musejí být předem zaregistrovány a dostanou speciální palubní vstupenku, „X-mas Boarding Pass“, opravňující k jednorázovému vstupu do Airside Center a nákupům v jeho obchodech. Nakupovat je možné i v obchodech, fungujících v režimu „duty free“, tj. bezcelních obchodech, kde si i tito “vánoční” návštěvníci budou moci zakoupit zboží za ceny snížené o celní poplatky a DPH, tak jako by byli cestující, kteří z letiště odlétají. Pro tyto nákupy sice byla stanovena určitá pravidla, ale všechny příslušné celní poplatky a DPH, jak je vyžaduje legislativa, uhradí jako vánoční dárek těmto návštěvníkům provozovatel letiště.
Source: ©The Moodie Report

Source: ©The Moodie Report

Kromě toho je pro návštěvníky letiště připraven i další atraktivní program, jako například živá hudba, ochutnávky čokolády, slevy v obchodech a restauracích či speciální program pro rodiny a dětské návštěvníky.
Tato akce, nepochybně první takového charakteru, ke které se na nějakém mezinárodním letišti odhodlali, je jistě zajímavým experimentem a uvidíme, jaký bude její úspěch.
V každém případě jde o velmi zajímavou myšlenku a tak si položme otázku, nakolik by obdobnou akci byla možná uskutečnit třeba na letišti v Praze, zejména pokud jde o souhlas zejména celních, policejních, ale i dalších orgánů, zejména ve vztahu k jejich výkladu platné legislativy a předpisů.  Příklad z Curychu ukazuje, že mnohdy stačí nápad a dobrá vůle a je možné se pustit i do velmi neobvyklých aktivit.

Leave a Reply