Pokud existovala nejistota, zda a jakým způsobem bude přistupovat politická reprezentace německého regionu Sasko k financování a výstavbě VRT trati z Drážďan k hranicím s Českou republikou, pak ji můžeme s klidem považovat za věc minulou.


Spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt (foto: wikipedia)

Ministr dopravy spolkové republiky Německo Alexander Dobrindt totiž dne 22. září oznámil, že nejpozději do konce tohoto roku bude podepsáno memorandum, v němž se právě německé ministerstvo dopravy zaváže k zajištění finančních prostředků jak na projektovou dokumentaci, tak i k výstavbě vysokorychlostní trati z Drážďan k hranici s Českou republikou. Uničil tak při příležitosti schůzky mezi ním, a saským ministerským předsedou, Stanislawem Tillichem.
Podle Dobrindta umožní zajištěné financování rychlejší vypracování projektové dokumentace na nejobtížnější úzek celého ramene mezi Dráďany a Prahou – tedy v úseku mezi saskou Pirnou, a severočeským Ústím nad Labem. Dobrindt dále poznamenal, že tento akt (zjištění financování spolkovou vládou..) je dalším krokem poté, co byla v srpnu tohoto roku (2017) podepsána dohoda mezi spolkovým ministrem dopravy Dobrindtem a ministrem dopravy ČR, Danem Ťokem, v níže je VRT mezi Drážďany a Prahou označena za projekt s vysokou prioritou.
Příslib finančního zajištění bude zahrnovat projektovou dokumentaci a následnou výstavbu 200 km kolejového VRT tělesa, které bude dále navazovat na příhraniční tunel mezi ČR a SRN.

Leave a Reply