Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska platí, že řidičský průkaz může každý vlastnit bez omezení pozdního věku – záleží pouze na zdravotním stavu dotyčného. Čtvrteční nehoda Vévody z Edinburgu, Prince Philipa (97), však opět vyvolala diskuzi, zda by nebylo vhodné omezit vlastnictví řidičského průkazu i ve vztahu k horní hranici věku řidiče.

Nejprve si však připomeňme, jaká jsou ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen zkráceně UK) pravidla pro získání řidičského oprávnění:

O řidičský průkaz můžete v UK požádat v okamžiku, kdy dosáhnete věku 15-ti let a devíti měsíců (k čemu je oněch 9 měsíců netuším, ale prostě to tak je) a prokážete potvrzením od svého lékaře, že dokážete přečíst registrační značku vozu na vzdálenost 20-ti metrů. V takovém případě můžete požádat o vydání dočasného řidičského průkazu (Provisional Driving License), který opravňuje řidiče k řízení osobního automobilu, za účelem  získání potřebné praxe a návyků v běžném silničním provozu.

Další podmínkou je, že v průběhu řízení vozu musí být ve voze přítomna osoba – řidič starší 21 let, která na Vaši jízdu dohlíží, a nesmíte daný vůz řídit na komunikacích typu rychlostní silnice a dálnice. Vůz, který je k jízdě používán, pak musí být viditelně označen magnetkou “P”. Výhodou přebujelé, výkonné a funkční britské byrokracie je ten fakt, že žádost o vydání (nejen) dočasného řidičského průkazu zvládnete vyřídit on-line, během 5-ti minut.

Jakmile máte vydaný dočasný řidičský průkaz, běží Vám lhůta dvou let na přípravu a vykonání praktického testu z řízení osobního automobilu. Pakliže projdete praktickou zkouškou “bez ztráty kytičky”, požádáte o vystavení běžného řidičského průkazu. Ovšem: pokud v průběhu doby, kdy jste držitelem dočasného ŘP, způsobíte dopravní nehodu, pak musíte vše absolvovat od začátku, včetně oné zkušební doby. Zároveň je povinností řidiče-nováčka o nehodě informovat pojišťovnu a výsledkem bude citelné zvýšení povinného ručení. Pro Vaši představu, cena povinného ručení u osob ve věku 18-24 let začíná na nějakých £1800 ročně, výjimkou není ani částka převyšující £2400 ročně.

Pokud ovšem žádný karambol nezpůsobíte a úspěšně vykonáte praktickou zkoušku z řízení osobního automobilu, máte “nadosmrti” vyhráno – a to není myšleno pouze obrazně, platí to doslova. Jste držitelem řidičského průkazu, a jehož držitelem můžete být bez ohledu na věk. A nebýt oné čtvrteční nehody prince Philipa, byl by vysoký, nebo spíše pozdní věk řidiče pouze námětem hospodských debat, nic víc. Ovšem nehoda vozu, který řídila osoba vážená a obdivovaná (Vévoda z Edinburgu princ Philip je manželem královny Alžběty II.), posouvá hospodské debaty na zcela jinou úroveň.

Co se tedy onoho čtvrtečního odpoledne stalo?

Krátce před třetí hodinou odpolední (GMT) odjel princ Philips vozem Land Rover Freelander z královského sídla Sandringham (kraj Norfolk, východní Anglie). Jak lze vidět na náhledu mapy, směřoval po silnici B1439 (v ČR by se jednalo o silnici II. třídy) ke křižovatce se silnicí A149 (v ČR by se jednalo o silnici I. třídy). Zda chtěl pokračovat v jízdě přímým směrem na komunikaci, která je vedena jako obslužná hospodářská komunikace (polní cesta, díky níž jsou hospodářské usedlosti spojené s hlavní silnicí A149), či zda měl v úmyslu odbočit vlevo a po A149 pokračovat jižním směrem zatím není známo. Následně vjel do křižovatky B1349-A149 v okamžiku, kdy stejnou křižovatku projížděl od severu osobní automobil Kia (Picanto?), v němž cestovaly dvě plnoleté osoby s dítětem ve věku devíti měsíců. Ze zatím nezjištěných příčin došlo ke srážce obou osobních vozů, jejímž následkem se oba vozy ocitly mimo vozovku na straně, která přiléhá k hospodářské komunikaci. Vůz Vévody z Edinburgu se po srážce otočil o 180% a převrátil se na bok, vůz Kia zůstal stát “na kolech”, se značně poškozenou karoserií.

Letecký pohled na místo havárie (žlutá hvězdička označuje místo, kde se nacházely oba vozy po nárazu) naznačuje, že se nejedná o nijak nebezpečné, nepřehledné místo. Avšak vzhled křižovatky (B1349 navazuje na A149 vzhledem, kterému řidiči říkají “ypsilonka”) může vyžadovat zvýšenou pozornost, neboť při odbočování z B1349 vlevo se řidič musí podívat tzv. “přes rameno”, takže případná nepozornost a nesoustředěnost může vyústit v nenadálou situaci. Navíc, podle svědka z místa nehody, mohlo dojít k oslnění řidiče Land Roveru zapadajícím sluncem – což ovšem nedává příliš smyslu: řidič Freelanderu, který ke křižovatce přijel, se musel “ohlédnout přes rameno” směrem k severu a nikoliv k jihu. Nehoda se stala krátce před třetí hodinou odpolední, tudíž tou dobou se slunce nacházelo přibližně na jiho-jiho-západě – byť je pravdou, že bylo pravděpodobně velmi nízko vůči horizontu. Ale oslnit prince Philipa – v okamžiku, kdy měl pohledem zjistit případná jiná, po hlavní silnici přijíždějící vozidla – nemohlo.

A tím se dostáváme k podstatě věci.

Je všeobecně známým faktem, že s vyšším věkem dochází k postupnému zpomalování reakcí, jimiž řidič disponuje. Stejně tak je známým faktem, že i kvalita zraku se postupně zhoršuje a může být doprovázena odchylkami zraku, jako je vteřinové “zamlžení” zraku, roztřesení, zatmění (nedej bože). Spolu s tím přichází ke slovu i ona příslovečná opatrnost řidičů-seniorů, nebo naopak neopatrnost způsobená tím, že řidič ve vyšším, pokročilém věku již nezvládá sledovat více věcí najednou, soustředí se pouze na jeden momentální úkon a díky onomu soustředění se na onen jeden jediný úkon (aniž by věnoval pozornost ostatním událostem v okolním provozu) může způsobit nečekanou situaci, kterou ostatní řidiči prostě  nepředvídají.

Vévoda z Edinburgu, princ Philip, Belfast Telegraph

Ve Spojeném království momentálně platí, že po dosažení 70-tého roku věku musí řidič-senior doložit potvrzením od svého obvodního lékaře, že zdravotní stav seniora není překážkou pro řízení osobního automobilu – a to každé tři roky. Není však vyžadováno vyšetření zraku, jedná se pouze o obecné vyšetření zdravotního stavu. Dle neověřené statistiky se v současné době na území Spojeného království evidováno více, jak 4 miliony řidičů s věkem nad 70 let.

V době nehody, která je zde popsána, bylo Vévodovi z Edinburgu 97 let. Na základě platné legislativy proběhne řádné vyšetření dopravní nehody, jejímž výsledkem bude určení příčin, z jakých k nehodě došlo a bude také určen viník, případně spoluviník. Pokud bude Vévoda z Edinburgu shledán vinným, může být odsouzen – ovšem při znalosti rozsudků, vyhlášených u podobných nehod, kde nefiguroval člen královské rodiny lze předvídat, že pokud bude Princ Philip uznán vinným, či spoluvinným, pak mu hrozí odebrání řidičského průkazu se zákazem řízení motorových osobních vozidel po dobu pěti let, se zároveň vysloveným požadavkem na vyplacení odškodného pro poškozené.

Dobrou zprávou v celém tomto příběhu je fakt, že královské rodině byl hned druhý den po nehodě doručen zcela nový Land Rover Freelander.

Leave a Reply