Vláda Spojeného Království vyzvala regionální letiště a letecké společnosti, aby se ucházely o prostředky, které jsou poskytovány na rozvoj nových leteckých linek. Celkem je ve vládním fondu určeném na rozvoj leteckých spojení na regionálních letištích pro příští rok 17,5 miliónů liber.


Robert Goodwill

Robert Goodwill

Jedná se o prostředky, které jsou určeny na financování nákladů při zavádění nových leteckých linek. Vláda Velké Británie vyhlásila v červnu 2013 založení fondu pro rozvoj leteckých spojení na regionálních letištích, která využívá méně než 5 milionů cestujících ročně. Celkem vláda vložila do fondu 56 miliónů liber, které jsou k určeny na tyto finanční podpory po dobu tří let s tím, že pro rok 2015-16 je k dispozici uvedených 17,5 miliónů liber a pro další dva roky je připraveno přibližně přibližně 20 milionů liber ročně. Podpora rozvoje nových linek je považována za důležitý prostředek rozvoje obchodu, hospodářství a vzniku nových pracovních míst v regionech.
Ministr vlády odpovědný za letectví Robert Goodwill při této příležitosti uvedl:

Menší letiště jsou životně důležité pro místní ekonomiky a zajištění jejich prosperity je klíčovou součástí našeho dlouhodobého hospodářského plánu.

Pokud bude chtít letiště nebo letecká společnost využít fondu pro financování svých aktivit, musí doložit, že navrhovaná linka přinese prospěch regionu a investované finance budou účelně využity. Vedoucí tajemník ministerstva financí Danny Alexander v této souvislosti mimo jiné uvedl:

Finance tohoto fondu již podpořily důležité (letecké) služby, jako je spojení Newquay a Londýna a vykazuje návratnost 2,5 libry za každou libru investovanou, což také znamená přínos a přidanou hodnotu pro daňové poplatníky.  Doufám, že také další financování pomůže udržet v regionech ekonomicky důležitá spojení.

Danny Alexander

Danny Alexander

Žádat o finanční prostředky bude možné po dobu pěti týdnů a uzávěrká žádostí byla stanovena na 25. 2. 2015. V březnu budou zveřejněni žadatelé zařazení do užšího výběru a konečný seznam úspěšných uchazečů bude poté zveřejněn v červnu.
Na tomto místě je třeba si povzdechnout, jak odlišný přístup mají k regionálním letištím ve Velké Británií ve srovnání s tím, jak je tomu v České republice, kde naši politici již dlouhá léta tato letiště s odkazem na to, že nejsou vlastněna státem (což ovšem platí o letištích ve Velké Británii právě tak!), zcela ignorují. Naprosto totiž nevnímají jejich důležitost jak pro ekonomiku regionů, kde se nacházejí, ale i pro ekonomiku státu jako celku. A proto ani do budoucna neuvažují o tom, že by rozvoj těchto letišť mohl být podporován z prostředků, které by pocházely ze státního rozpočtu. Tomuto tématu se budeme i nadále věnovat, protože jde záležitost, které by si zasloužila, aby se stala součástí připravované Koncepci letecké dopravy, kterou zpracovává Ministerstvo dopravy.

Leave a Reply