Začátek roku 2015 se nese ve znamení optimismu, proto prakticky žádná komerční událost v roce 2015 nemůže přinést tolik pozitivního, jakým je pokles cen ropy za období posledních několika měsíců. A to přesto, že prudký pokles cen ropy nebyl pro některé dopravce výhrou v loterii.

Většina dopravců se předcházejícím vysokým cenám ropy přizpůsobila natolik, že jsou schopni dosahovat zisku i při cenách této komodity kolem 100 dolarů za barel. Pokud si ovšem před rokem zajistily nákupní ceny leteckého paliva, vycházející z cen ropy na této úrovni, platí při dnešních cenách prakticky dvojnásobek, což může ovlivnit (tj. snížit) jejich čistou ziskovou marži až o 10%.

Vývoj cen ropy pochopitelně otevírá i další otázky, na které hledají letecké společnosti odpověď. Cena ropy v zásadě kopíruje výkonnost světové ekonomiky a s jejím poklesem se pochopitelně stále častěji objevují spekulace o její celkové kondici, protože pokles výkonnosti ekonomiky by byl, jako vždy, doprovázen i poklesem poptávky po letecké dopravě, a to jak osobní, tak nákladní.

too-many-planes-taking-off

Kolik z nich oslaví Silvestr 2015 ve vzduchu a na koho budeme jen vzpomínat?

I proto stojí dnes mnoho dopravců před rozhodováním, zda už je cena ropy na takové úrovni, že by bylo vhodné přistoupit na její zajištění až na dva roky dopředu a jakou celkovou strategii vlastně zvolit. Prozatím přináší pokles cen ropy pozitivní náladu do celého odvětví. Dá se očekávat, že budou otevírány nové linky, které dosud nebyly vzhledem k nákladům dostatečně efektivní, asi se na nějakou dobu rozběhne i trh se starší leteckou techniku, která ještě po nějakou dobu může najít své uplatnění, zatímco moderní a úspornější technika bude generovat nutný zisk a, v optimální situaci, vytvářet rezerv na horší časy (které v letecké dopravě bývají velmi často “za rohem” a nenechají na sebe dlouho čekat).
Vzhledem k velmi úzkému propojení mezi vývojem ekonomiky a poptávkou po letecké dopravě je proto velmi těžké odhadnout, nakolik se mohou naplnit optimistické výhledy, které berou v úvahu pouze nízké ceny paliva. S výjimkou Spojených států, kde se ekonomika prozatím velmi dobře zotavuje, je situace ve světě velmi nejistá. Přetrvávající problémy v Evropě, zpomalení ekonomiky v Číně a dalších zemích sdružení BRICS (BRICS je označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky) s výjimkou Indie (kde je ale pro změnu letecká doprava byrokraticky regulována), změna spotřebitelského chování v posledních letech, kdy došlo k přesunu cestujících směrem k nižším cestovním třídám, to vše může působit proti rozvoji letecké dopravy a tím i částečně devalvovat přínosy z nízkých cen ropy.
Přestože se z hlediska klienta letecké společnosti může zdát, že se současný výrazný pokles cen ropy musí projevit v dalším snižování cen přepravného, v tomto ohledu asi není možné čekat velký posun. Jednak je zde zmíněná a do jisté míry reálný obava z poklesu poptávky, ale mnohem důležitější je fakt, že na většině trhů jsou již dnes ceny tak nízko, že jejich další snižování je prakticky nemožné. Zejména u linek na krátké vzdálenosti (tj. do zhruba 600 – 700 km), kde cena paliva tvoří relativně menší podíl na celkových nákladech, je prostor pro stimulaci trhu prostřednictvím ceny prakticky vyčerpaný. Nízké ceny, kterými se některé letecké společnosti snažily získat podíl na trhu, sice přinesly částečný úspěch ve formě zvýšené poptávky, ale …. má to dva háčky. Za prvé, letecké společnosti si svým důrazem na velmi nízké ceny vychovaly klientelu, která je dnes extrémně cenově zaměřená a za druhé, jsou na takové klientele relativně dost závislé, zvláště na některých trzích (zejména tam, kde jsou letecké spoje různými, více či méně legálními formami, dotované). Tato poptávka má ovšem své hranice a tak dynamika jejího rozvoje bude mít spíše klesající tendenci, a to i v případě, že by se letecké společnosti přece jen rozhodly k jejímu dalšímu snižování. Odhaduje se, že dostatečný prostor pro snižování cen je na trzích, kde se přepravné v přepočtu na 1 km pohybuje kolem 1.00 USD. Většina nejnižších tarifů, přepočítaných na 1 km letu, se dnes například v Evropě pohybuje hluboko pod 0.50 USD a mnohdy nedosahuje ani 0.20 USD.
Leteckým společnostem asi rovněž nepomůže sentimentální setrvávání na institutu zvaném palivový příplatek. Tento zcela nesmyslný a nepochopitelný paskvil, který byl zaveden před několika lety se zdůvodněním, že jde o nutný nástroj, aby letecké společnosti mohly rychle reagovat na tehdy značnou volatilitu v cenách ropy ( a to tak, že tento finanční instrument jim umožní pružně reagovat na aktuální situaci – tj. v době, kdy cena paliva stoupá, se měl zvyšovat a v době, kdy cena ropy bude klesat, se bude snižovat). Bohužel, v čase se tento institut vyvinul ve velmi zajímavý zdroje doplňkových příjmů, proti kterým se ale stále častěji zvedá odpor ze strany zejména pravidelně létajících cestujících. Neochota snížit stávající úroveň palivových příplatků se rovněž může ukázat jako velmi nerozumný postoj, protože lze očekávat, že tato skutečnost dojde doslechu příslušných kontrolních orgánů v jednotlivých zemích a jak známo, politici a regulátoři velmi rádi leteckou dopravu regulují, protože jde o nejjednodušší formu, jak získat politické body. Takže je možné, že dojde k přehodnocení doposud trvajícího velmi liberálního postoje k těmto poplatkům a krátkodobý zisk z neochoty přenést snížení cen na klienty se může rychle proměnit ve velmi citelný postih.

Počet Komentářů: 2

  • Dobrý den, vysvětlí mi někdo na jakém principu funguje ekonomika v dopravním letectví?
    Spíše se otázka týká vlastnictví dopravních letadel – vždyť při ceně letadla kolem 1 mld. Kč, musí doba splácení trvat tak 10-20 let. To není příliš výhodná investice, zvlášť když také ztrácí na svojí hodnotě.

    • Dobrý večer, Tome… Vaše otázka zní na první pohled jednoduše, ale odpověď na ní je natolik složitá, že ji nelze pojmout do několika vět – faktorů, jež ovlivňují cenu, je tolik, že to vydá na samostatný článek. Proto si Vás dovolíme požádat o trpělivost, článek připravíme a vydáme ještě tento měsíc. Navrhujeme Vám – přihlašte se k odběru oznámení o nově vydaných článcích – tak Vám toto téma neuteče 😉

Leave a Reply