Znáte pořekadlo “svět se mění, a my s ním…”? Tak přesně toto by si nyní mohli říci manažeři letecké společnosti Ryanair.


Nízkonákladový dopravce se sídlem v Irsku, který byl až doposud znám nabídkou letenek s nízkou cenou do mnoha destinací napříč Evropou, si právem užívá svých pomyslných “pět minut slávy” poté, co v září oznámil poměrně rozsáhlé rušení letů – a to z důvodů souběhu nároků personálu na čerpání dovolených. V tomto týdnu pak Ryanair oznámil další vlnu zrušených letů, a to až do března roku 2018.
Nyní se do hry vložil britský CAA (Civil Aviation Authority), neboli Úřad pro civilní letectví, který dopravci zaslal poměrně vážné varování, které by mohlo dopravce postihnout mnohem tvrději, než je poničená reputace Ryanairu u zákazníků.
Je známo, že Ryanair má pouze dvě skupiny příznivců, a “nic mezi tím”: na jedné straně jsou cestující, kterým je úplně jedno, zda dopravce nabízí, či nenabízí, v rámci svých letů doplňkové služby, takzvané ancilliares. Tato skupina zákazníků vyžaduje co nejlevnější typ letenek pro dopravu z bodu A do bodu B, a vše ostatní je jim jedno – v podstatě neexistuje žádný jiný důvod, který by je mohl od cestování s Ryanair odradit. Na druhé straně jsou pak zarytí odpůrci tohoto typu dopravy, kteří dopravní aktivity Ryanairu popisují jako “ultra low-cost”, tedy ještě nižší kategorii letecké dopravy, než je ona nízkonákladová. Příznačné pro obě skupiny je to, že zatímco první skupina je ochotna s Ryanair cestovat kamkoliv, jakkoliv a kdykoliv; druhá skupina se službám a nabídce Ryanairu sveřepě vyhýbá jako “čert kříži” a jeho služeb prostě nevyužije z principu.
Nyní tedy zarytí odpůrci Ryanairu získají “vodu na svůj mlýn”, neboť Ryanair je skutečně asi prvním dopravcem na světě, který může čelit právním důsledkům za zrušené lety (a v předstihu oznámené rušení)  od úřadu, který na civilní leteckou dopravu ve velké Británii dohlíží. Dokonce ani časté stávky personálu jiného dopravce – British Airways – z posledních tří let nevyvolaly takovou odezvu, jako je tomu právě v případě Ryanairu.
CAA zaslal 27. září do sídla Ryanairu v Irsku oficiální dopis, v němž dopravce v třinácti bodech v úřednické strohosti informuje, že na základě právních předpisů a v souvislosti se zákony na ochranu práv zákazníků, záhajil vyšetřování, zaměřené za zrušené lety Ryanairem a zároveň dopravce upozorňuje, že v případě, bude-li to nutné, dojde i k právním krokům.
Další výtka již směřuje přímo k podstatě fungování nízkonákladových dopravců: tedy jejich postavení na trhu, kdy v případě zrušení letu nízkonákladový dopravce nemá žádnou povinnost zajistit cestujícím dopravu do cílové destinace, zejména pak prostřednictvím jiného dopravce. Doposud platilo, že cestující má nárok na finanční odškodné (dle směrnic EU), ovšem to je vše, nic víc. CAA však nyní Ryanair upozorňuje na to, že dopravce měl v tomto případě zajistit cestujícím, jichž se zrušení letů dotklo, dopravu do cílových destinací, a to i prostřednictvím jiných dopravců. Bude zajímavé sledovat, kam tato výtka povede.
Vlastně celý případ může velice rychle nabrat poměrně zajímavý směr, neboť to, že nízkonákladoví dopravci neručí v podstatě za nic, byl od počátku jejich existence jedním z důvodů (nikoliv však jedniným…) pro tvorbu nízkých cen letenek.
Pokud by CAA skutečně dosáhla v případných právních krocích úspěchu a Ryanair by musel odškodnit cestující za to, že za zrušené lety nabídl cestujícím pouze odškodné, případně náhradní spoj na jiném letu Ryanairem operovaným a nenabídl cestujícím dopravu do místa určení prostřednictvím jiného dopravce, máme se na co těšit – protože to by zcela jistě nezůstalo bez odezvy ze strany ostatních low-cost dopravců.
Zajímavý podzim…

1 Komentář

Leave a Reply