Eurostar a Eurotunnel, dvě společnosti, jež provozují dopravu skrze podmořský železniční tunel mezi Francií a Velkou Británií, si mohou v kalendáři označit posledních sedm dní černou barvou.


Jsou snad stávající problémy náznakem budoucích technických problémů, jimž může být podmořský tunel mezi Francií a Velkou Británií vystaven?
Nejprve v sobotu, v poledních hodinách, došlo v soupravě určené pro přepravu automobilů k zahoření dopravního prostředku  a k zastavení provozu v obou směrech. Nejednalo se o kritickou situaci a požární jednotka francouzských hasičů, kteří byli k zásahu povoláni, nehlásila žádná zranění. Následkem tohoto incidentu byl zastaven provoz v obou směrech, což způsobilo nemalé komplikace cestujícím z obou směrů.
Následující den, v neděli 18. ledna, byla iniciována inspekční výluka v prostorách tzv. “severního” tunelu z Velké Británie do Francie a pro běžný provoz byla střídavě používána pouze tunel “jižní”, tedy ten, kterým je vedena doprava z Francie do Velké Británie. V průběhu oprav došlo k částečnému, nikterak zásadnímu výpadku v elektrické trakci, což mělo za následek další zpoždění jak u spojů Eurostaru, tak i Eurotunnelu.
A aby bylo naplněno pořekadlo “do třetice všeho dobrého / zlého” (zaměňte dle momentálního rozpoložení), ve středu, 21. ledna došlo ze zatím nezjištěných příčin k přehřátí  a výpadku napájecího zdroje jak pro trakční vedení, tak i pro napájení servisních, zabezpečovacích i obslužných zařízení.
Podle zdroje z prostředí Network Rail (správce železniční infrastruktury ve velké Británii), počet technických závad začíná mírně znepokojovat manažery společnosti Groupe Eurotunnel S.A., která je správcem tunelu pod Lamanšským kanálem a pro kterou by případné dlouhodobé uzavření provozu skrze tunel mohlo znamenat zásadní finanční ztráty.
Zákazníky provozovatele dopravních spojení v železničním tunelu pod kanálem La Manche jsou společnosti Eurotunnel -Le Shuttle (přeprava automobilů a nákladních vozů) a Eurostar ( železniční přeprava osob na trase Londýn Paříž/Brusel). Zákazníkem Groupe Eurotunnel je i DB Schenker, dopravce v oboru nákladní železniční dopravy.

Leave a Reply