Národní dopravce v ČR, České Dráhy a.s., hodlá vypsat výběrové řízení na nákup nové dopravní techniky v objemu necelých devíti miliard miliard korun.

V tendru bude národní dopravce poptávat DMU ve dvou až tří vozovém řazení a s rychlostí minimálně 140 km/h, dále pak hodlá zakoupit přibližně 20 dvousystémových EMU (3 kV DC / 25 kV 50 Hz) s rychlostí 160 km/h. U všech nově objednaných jednotek bude dopravce požadovat klimatizaci, přípravu pro WiFi síť, zásuvky pro napájení drobné elektroniky (mobilní telefon, laptop). Všechny jednotky taktéž budou muset splňovat částečné nízkopodlažní uspořádání. Pro DMU hodlá dopravce vyčlenit částku cca 4 miliard korun, pro pořízení EMU pak 4,6 miliardy korun. Pro budoucí nákup zmíněných jednotek bude část finančních prostředků hrazena z fondů EU.
České Dráhy a.s. také oznámily záměr nákupu zhruba 50 nových osobních vozů kategorie IC pro rychlost 200 km/h pro vozbu na mezinárodních spojích, a modernizaci interiéru jednotek řady 680 – Pendolino za přibližně 170 milionů korun.

Leave a Reply