Od dnešního dne na území Londýna a v jeho přilehlých městských částech hradit dopravu přímo v dopravních prostředcích s pomocí bezkontaktních platebních karet.

Tato služba, jejíž integrace do stávajícího systému platebních a finančních operací trvala rok, byla po tříměsičním testování uvedena do ostrého provozu 16. Září, tak nabídne cestujícím, kteří nevlastní Oyster kartu, jednodušší odbavení v rámci městské dopravy.
IMG_6426Doposud platilo, že pokud cestující nemohl použít k odbavení a platbě služeb Oyster kartu, byla jediným řešením koupě jízdenky buď u pokladny, nebo v předprodejním automatu. Bohužel u obou variant platilo (a díky atraktivitě Londýna pro turismus bude platit i nadále…), že fronty u prodejních míst, případně u automatů, byly neuvěřitelné a frustrující – dvacetiminutové čekání bylo zcela běžným projevem snahy o koupi odpovídajícího jízdního dokladu.
Od včerejšího dne je pro spoustu cestujících taková zkušenost minulostí. Pokud je cestujícíc držitelem platební karty, která umožňuje bezkontaktní platby, může platbu za danou jízdu městskou a příměstskou dopravou v okolí Londýna platit přímo u turniketu. Přiložením karty se načte na čip kód stanice, kde jízda začíná, v cílové stanici, opět přiložením platební karty ke čtečce Oyster karet, dojde k doplnění cílové stanice a následnému odpočtu přesné částky za dopravní službu. Zcela stejný princip pak bude fungovat i v autobusové a příměstské železniční dopravě – všude tam, kde platí Oyster karta bude možné využít bezkontaktní platební karty.
Pokud se tento projekt osvědčí, lze očekávat jeho následné rošíření i mimo Londýn – což by byla opravdu skvělá zpráva pro všechny, kteří využívají ke svým cestám prostředky veřejné dopravy.

Leave a Reply