Největší dopravce v sousední SRN, Deutsche Bahn AG (DB), propustí ze zaměstnaneckého poměru přibližně 2000 zaměstnanců dceřiné společnosti DB Cargo Deutschland AG a zároveň s tím zruší přibližně 215 dopravních kanceláří.

Dopravce DB Cargo Deutschland AG je suverénně největším dopravcem v Evropě, co se přepravy nákladu prostřednictvím železniční sítě týče. Bohužel, vysoký je i záporný hospodářský výsledek, jenž je dopravcem v posledních letech vykazován. V roce 2015 zaznamenal DB Cargo ztrátu ve výši 184 milionů Eur a tržní podíl se snížil ze 72% na 62%, skupina DB pak vykázala ztrátu 1,3 bilionu Eur za veškeré její aktivity.
Nic méně, to není vše. Po složitých jednáních představitelů dopravce DB Cargo a odborových svazů vyšlo najevo, že tento návrh je pouze prvním krokem v rámci restrukturalizace společnosti. Vzhledem k ambiciózním plánům firmy dosáhnout vyrovnaného hospodářského výsledku nejpozději do roku 2018, bude nutné pokračovat v redukci pracovních míst a dopravních kanceláří i v následujících letech. V další fázi by tedy mělo dojít k ukončení provozu dvou překladišť – Bamberg Hafen, kde se ročně odbaví cca 200 tisíc tun nákladu a v Saarbrückenu, kde se odbaví více, jak 400 tisíc tun ročně. Ruku v ruce s tím dojde k ukončení pracovního poměru u více, jak 3500 zaměstnanců a k další redukci dopravních kanceláří, které budou v následujících letech uzavřeny (momentálně se hovoří o zhruba dalších 400). Odborové organizace EVG a GDL pak vyjádřily znepokojení, že dopravce sice dokázal najít příčiny špatných hospodářských výsledků, ale jinak, vyjma strategie “ušetřit, snížit, propustit”, nic jiného vlastně ani nenabízí. A dle jejich úvahy to není správná cesta – byť je pravdou, že ani jedna z odborových centrál žádné jiné řešení stávající situace nenabízí.
DB Cargo pak doufá, že díky úsporám a ozdravným opatřením by kladného hospodářského výsledku mohl dopravce DB Cargo AG dosáhnout již v roce 2020.
 

Leave a Reply