Rada britského města Doncaster spolu s radou hrabství Jižní York schválila výstavbu vyššího odborného učiliště se zaměřením na obory, které mají vazbu na železniční provoz, jeho organizaci a výstavbu.


Jedním z hlavních argumentů pro schválení výstavby učiliště je skutečnost , že jen v okresu, který je pod správou města Doncaster, se nachází více jak 200 firem, jejihž činnost je primárně, či sekundárně spojena s oborem vysokorychlostní železnice. Z těch největších zkusme jmenovat servisní železniční depo Hitachi, logistické centrum DB Schenker, SPL Powerlines, Unipart Rail, Wabtec, nebo Rhomberg Sersa.
Primátorka Doncasteru, Ros Jones vysvětluje, proč město považuje tuto ambiciozní investici za důležitou:

Celý projekt je pro nás ideální příležitostí, jak podpořit ekonomiku kraje a zároveň k nám přivést mladé lidi, u nichž bude poměrně vysoká šance, že díky pracovním příležitostem v regionu i zůstanou.

Primátorka dále podotkla, že v celém sektoru železniční dopravy je momentálně nedostatek techniků se středním, vyšším, či vysokoškolským vzděláním – podle údajů Národního centra pro vzdělávání (NSARE), v tomto odvětví chybí kolem 1000 lidí s odpovídajícím vzděláním, ovšem stávající počet učňovských míst v daných oborech se zastavil na čísle 600.
Jak primátorka Jones dále dodala, učiliště bude do budoucna hledat možnosti, jak spolupracovat i se zahraničními instituty stejného, či podobného zaměření a je pravděpodobné, že zahraniční studenti budou mít možnost výměnných studijních programů a stáží.
Zkusme tuto aktualitu vnímat jako varování před stávajícím stavem našeho učňovského školství. Informace, jež jsou veřejně dostupné na internetu naznačují, že v současné době existuje poměrně silná nabídka oborů s uplatněním v manažerských pozicích (ekonomika dopravních provozů, logistika atp.), existuje i základní nabídka studia v učňovských oborech s takovým zaměřením, které lze následně využít i pro železniční dopravu (strojní zámečník, elektrikář), avšak otázkou je, jak silné je obsazení takových oborů zájemci o studium. Z dat, jež jsou veřejnosti přístupná na portálu Infoabsolvent jasně vyplívá, že dopravní obory rozhodně nejsou těmi nejsilnějšími, jež si mládež vybírá ke studiu. Již po léta je tradičně silným skupina oborů ekonomika a administrativa, následuje skupina oborů gastronomie, hotelnictví a turismus; další skupinou jsou obory elektrotechnické a výpočetní techniky, strojírenství a strojírenská výroba. To není příliš optimistický přehled – co se dopravy týče.
Proto jsme se v redakci rozhodli oslovit některé ze středních škol v ČR za účelem rozhovoru na téma “Stávající stav učňovského školství a jeho vyhlídky do budoucnosti”, a samozřejmě se budeme snažit, aby se reportáž týkala zejména dopravních oborů.

Leave a Reply