Neustávající nárůst cestujících a  víceméně příznivé ekonomické výsledky vysokorychlostního železničního spojení mezi Londýnem, Paříží a Bruselem jsou pravděpodobnou příčinou, která vedla manažery Eurostaru k zavedení nového železničního spojení mezi Londýnem a Amsterodamem.


Podle vyjádření výkonného ředitele společnosti Eurostar International Limited, Nicolase Petroviče, bude již v květnu 2016 zahájen zkušební provoz mezi Londýnem a Amsterodamem, v jehož průběhu bude dopravce zjišťovat případné nedostatky. Předpokladem je, že do ostrého, pravidelného provozu by zmíněná linka měla být uvedena v roce 2017. Zajímavým okamžikem pak byla zmínka o možném VRT spojení mezi Londýnem a Bordeaux, o němž se u dopravce Eurostar vede diskuse – podle Petroviče je Bordeaux zajímavou dovolenkovou destinací, u britských cestujících hojně navštěvovanou – konec konců, do Bordeaux má přímé denní spojení více leteckých dopravců ve Velké Británii, takže vysokorychlostní železniční spojení by mohlo být zajímavou variantou v konkurenci k leteckým linkám.
Eurostar pak naopak zcela upustil od spojení Londýn – Ženeva, s přestupem ve francouzském Lille. Jakkoliv bylo toto spojení vnímáno – díky celkové jízdní době cca 6 hodin – za atraktivní, ukázalo se, že nutný přestup v Lille na TGV Lyria, je pro cestující zatěžujícím prvkem, po kterém nikdo netouží.
Na VRT spojení Londýn – Amsterodam bude nasazena jednotka BR Class 374, tedy EMU odvozená od Siemens Velaro. Složení bude klasicky šestnácti vozové, jednotky jsou již ve výrobě a Eurostar si jednotlivé soupravy přebírá průběžně.

Leave a Reply