Španělské výzkumné a testovací centrum pro VRT, jež je známo pod zkratkou ADIF, či CEATF, bude v nejbližší době podrobeno hloubkovému vyšetřování ze strany Evropské komise.


Komise se totiž domnívá, že dotace ve výši 358 milionů Eur, na níž se kromě Španělska podílel i fond pro Regionální obnovu a rozvoj (ERDF), byla čerpána na základě nepravdivých, či neúplných informací. Existuje i podezření, že část finančních prostředků byla použita na jinou, nesouvisející a pro dotace neschválenou výstavbu.
Evropská komise se obává, že část finančních prostředků byla použita v rozporu s původním plánem, který hovořil o výstavbě infrastruktury – konkrétně o vysokorychlostním železničním okruhu, který má být určen pro testy VRT souprav s rychlostí do 520 km/h. Dle jejich názoru, příjemce použil dotace i na projekty, jež sice s tímto konkrétním souvisejí, avšak nebyly zařazené do dotačního programu. Komise se proto obává, že i když nelze hovořit o zneužití finančních prostředků, existuje podezření,  že byly použity nesprávným způsobem.
Nyní tedy začne prověřování veškerých finančních toků k dotčenému příjemci dotací a po následném vyhodnocení bude komisí uvolněna závěrečná zpráva.

1 Komentář

Leave a Reply