Jak jsme již dříve informovali, dnes, v pátek 5. 12. 2014, zahajuje pravidelný provoz linka společnosti flydubai mezi Prahou a Dubají.

Společnost flydubai je obchodní jméno, pod kterým provozuje letecké linky Dubai Aviation Corporation. Byla založena 19. března 2008 a pravidelný letecký provoz zahájila od 1. června 2009.

Společnost v současné době létá celkem do 83 destinací na Středním Východě, severní Africe, východní Africe, na indický subkontinent, do Asie a východní Evropy. Zahájení linky do Prahy je dobrou příležitostí podívat se na to, o jakou společnost se v případě flydubai vlastně jedná.
Letecká společnost flydubai se sama deklaruje jako nízkonákladový dopravce, čemuž mohou nasvědčovat i relativně příznivé ceny, které nabízí na letech z a do Prahy, ovšem v tomto případě je třeba k termínu “nízkonákladový” přistupovat velmi obezřetně. Pokud bychom vzali v úvahu striktně nízkonákladový model, tak od něj se flydubai značně odlišuje a bylo by možné tuto společnost spíše charakterizovat jako hybridní, využívající v rámci svého provozního modelu prvků, které charakterizují nízkonákladové společnosti, tak i prvků, které jsou jednoznačně doménou plnoformátových dopravců.
Asi nejcharakterističtějším znakem hybridizace produktu je zavedení byznys třídy, ke kterému společnost přikročila v roce 2013. Do té doby využívala svoji flotilu letadel Boeing 737-800 v čistě ekonomické a tradiční konfiguraci sedaček nízkonákladových dopravců, když nabízela na svých letech 189 míst. To se však změnilo v srpnu 2013, kdy společnost převzala svůj první Boeing v konfiguraci 12 míst v byznys třídě, 165 míst v třídě ekonomické. Co bylo motivem k tak radikální změně?
Společnost nezveřejňuje statistiky obsazenosti a vytíženosti letů, nicméně na základě dat, která jsou k dispozici z veřejných zdrojů, je možné obsazenost odhadnout. Dle dat, které flydubai zveřejnil za rok 2012, se lze dozvědět, že přepravil celkem 5,1 miliónu cestujících. Ze dat OAG o nabízené kapacitě v uvedeném roce lze dopočítat, že obsazenost dosahovala průměru kolem 62% (v roce 2013 stoupla na 66%), což je ale na nízkonákladového dopravce poněkud nízké číslo. Pro srovnání, konkureční Air Arabia dosahuje obsazenosti kolem 80%, což je tradiční hodnota u tohoto typu dopravců.
Pokud jde o zavedení byznys třídy, jedná se krok v prostředí nízkonákladových dopravců zcela neobvyklý. Flydubai své rozhodnutí komentovala velice stručně – mělo se jednat o zavedení produktu, po kterém byla poptávka. Je to logické, protože společnost provozuje hodně letů v bohatých oblastech Perského zálivu a přesto, že společnost nenabízí prémiový produkt v takovém rozsahu, jako například Emirates, trh určitou kvalitu vyžaduje i od nízkonákladového dopravce.
Druhým důvodem, proč se společnost rozhodla pro zavedení byznys třídy v letadlech, je spolupráce s Emirates a možnost jejich cestujících využívat i linky flydubai, takže zavedení byznys třídy umožňuje lépe vyhovět poptávce prémiových cestujících, kteří přestupují z Emirates na lety flydubai.
Třetím důvodem rozhodnutí může být skutečnost, že společnost potřebovala zvýšit výnosy. Přestože flydubai vykázala za rok 2012 čistý zisk zhruba 41 miliónů dolarů, což při tržbách 756 miliónů dolarů znamená skvělou provozní ziskovost 24%, cílem bylo posílení firemní strategie, která preferuje výnos nad obsazeností. To v praxi znamená, že pokud flydubai na svých linkách provozovaných jen v celoekonomické konfiguraci dosáhl rovnováhy mezi výnosem a obsazeností, tak další růst viděl ve zvýšení výnosů, které však vzhledem k dosahované obsazenosti nebylo možné řešit pouze růstem počtu ekonomických cestujících. Proto rozhodnutí o nahrazení 24 ekonomických sedaček, které tak jako tak v průměru zůstávaly prázdné, kvalitnějším produktem a oslovením nového segmentu cestujících, dává z hlediska strategie firmy dobrý smysl.
Na tomto je dobře vidět, jak je deklarování se jako nízkonákladového dopravce u flydubai nejasné. S nabídkou byznys třídy a zejména službami, poskytovanými flydubai pro prémiové cestující (jak servis – například přístup do salónků, jídlo a pití na palubě, volná váha zavazadel, tak sedačky – jsou v konfiguraci 2+2 a v rozteči 42 palců, tj. cca 105 cm) je tento dopravce fakticky více „plnoformátový“ než naprostá většina tradičních dopravců v USA nebo v Evropě.
flydubai sehrávají i významnou úlohu v posilování Dubaje jako atraktivní destinace a centrum civilního letectví v Perském zálivu, protože v mnoha případech obsluhuje trhy, kam z nejrůznějších důvodů nesměřují linky Emirates, ale kam létají konkurenční společnosti z oblasti nebo oslovují specifické trhy, a kam jiné linky z oblasti Perského zálivu nesměřují vůbec. Specifickým trhem, na který se flydubai zaměrují, je častější provoz linek z Dubaje na relativně krátké vzdálenosti a tím obsluha point-to-point poptávky, která pro Emirates není tak atraktivní. To je velmi dobře vidět z letového řádu, kdy jsou nabízeny lety v časech, které vyhovují právě poptávce po cestě mezi dvěma body, ale nejsou vhodné pro cestující, kteří využívají linek Emirates a v Dubaji jen přestupují.
Kromě výše uvedeného se obchodní model flydubai od klasického low cost modelu odlišuje i dalšími faktory, ať už je to spolupráce s cestovními kancelářemi, nabídkou tarifů v rezervačních systémech či nabídkou přepravy zboží. To vše velmi dobře demonstruje hybridizaci produktu a snahu oslovit celé spektrum cestujících, od těch, co prioritně poptávají nízkou cenu pro cestu z bodu do bodu až po ty, kteří si zaplatí prémiový produkt a využijí možnosti přestupu v Dubaji. Že má společnost fakticky blíže k tradičním dopravcům je možné vidět i z provozního hlediska, kdy průměrná doba průletu na letišti (tj. doba, kdy je v destinaci letadlo odbavováno) je 45 minut (oproti 25 minutám u klasických low cost dopravců u stejného typu letadla).
Nakolik bude společnost schopna naplňovat své představy a dosáhnout se svým byznys modelem úspěchu, je těžké předjímat. Prozatím je zde stále prostor pro otevírání nových linek, zvýšení příjmů ze zpoplatněných služeb či zvýšení obsazenosti. Na druhou stranu je skutečností, že společnost má do jisté míry výhodu, protože není vystavena tak silné konkurenci, jako je tomu třeba v Evropě. Vzhledem k absenci ekonomických dat však není totiž možné přesně posoudit, jaká je například produktivita zaměstnanců či zda společnosti opravdu postačuje nižší obsazenost k pokrytí nákladů právě proto, že může těžit z vyšších výnosů ze své klientely. V každém případě v nejbližších měsících uvidíme, jak produkt flydubai osloví klientelu v České republice.  Společnost flydubai bude do Prahy létat 4x týdně, a to v úterý, čtvrtek, pátek a neděli. Linka FZ 781 odlétá z Dubaje – Teminálu 2 v 08:40 hodin a do Prahy přilétá ve 12:20 hodin. Zpáteční linka FZ 782 odlétá z Prahy ve 13:05 a přistání v Dubaji je plánováno na 22:00 hodin. Nabídka cen a s tím spojených služeb je jistě dostatečně atraktivní, ale konkurence je silná a jistě tuto štiku v rybníce nenechá v klidu jen tak plavat.

Leave a Reply