V souvislosti s událostmi nedávných dní v Paříži a narůstající hrozbou dalších teroristických útoků obecně můžeme být stále častěji svědky vyjádření ze strany politických špiček o nutnosti zavedení restriktivnějších pravidel pro vstup osob do jednotlivých zemí.


Asi není příliš překvapující, že se obdobné požadavky v posledních dnech objevily i ve Spojených státech, kde na základě zkušeností z 11. září 2001 platí pravidlo bezpečnost nade vše. Zaznívají zejména názory některých vlivných senátorů, že stále ještě budovaný systém, tzv. Visa-Waiver program, je potenciální bezpečnostní hrozbou a je třeba jej přehodnotit. Uvedené názory sice pobouřily zástupce cestovního ruchu, kteří v posledních letech velmi usilovně pracovali na uvolnění vízových restrikcí pro cesty do Spojených států, protože zavedení restriktivních opatření či dokonce zrušení Visa-Waiver programu by pochopitelně mělo silně negativní dopad na americký turistický průmysl, je ale otázkou, zda jejich námitky budou mít ve světle požadavků na zvýšení národní bezpečnosti dostatečnou váhu.

Země aktuálně zařazené do programu Visa Waiwer

Země aktuálně zařazené do programu Visa Waiwer

Významné v tomto smyslu bylo vystoupení senátorky Dianne Feinstein (za Kalifornii; členka Demokratické strany), bývalé předsedkyně senátního výboru pro zpravodajské služby, o minulém víkendu. Paní Feinstein je známá tím, že je dlouhodobě velmi kritická k rozšiřování uvedeného programu, ke kterému přistoupila Bushova vláda v letech 2006-2007. Ve svém vystoupení uvedla, že tento program je “Achillovou patou Ameriky” a že poslední události (v Paříži) ji nepřekvapují. K záležitosti se vyjádřili i další členové Kongresu (např. Peter King nebo Kelly Ayotte ve svých vystoupeních na stanici Fox News minulý týden), kteří zastávají podobný názor na nutnost přehodnocení programu, zejména pro evropské občany. Riziko tito politici spatřují zejména v možnosti, že se do USA mohou v rámci programu dostat i vycvičení teroristé, kteří jsou držiteli pasů zemí EU, jež ale není možné dohledat na žádných černých listinách. Problémem je pochopitelně i jejich potenciální množství.
Zklidnění situace ovšem nepomáhá ani narůstající panika v Evropě ze zvyšujícího se počtu radikalizovaných islamistů s občanstvím zemí EU. Tento fakt silně nahrává právě hlasům v USA, požadujícím přehodnocení Visa-Waiver programu.
V rámci Visa-Waiver programu mohou bez víz cestovat do USA občané 38 zemí a významný podíl na turistickém ruchu Spojených států tvoří zejména milióny návštěvníků z řad občanů velkých evropských zemí.
Vyjádření senátorky Dianne Feinstein pro CNN:

Leave a Reply