HungaroControl, maďarská služba řízení letového provozu, jako první v Evropě zrušila od 5. února 2015 celý systém striktně stanovených letových tras a umožňuje využívání vzdušného provozu letadly zcela volně, bez jakýchkoliv restrikcí.

Význam tohoto nového konceptu řízení letového provozu (Hungarian Free Route Airspace, HUFRA) spočívá především v tom, že letadlo může letět nejkratší možnou cestou mezi vstupním a výstupním bodem Maďarského vzdušného prostoru.

Letecké společnosti a provozovatelé letadel nyní mohou plánovat své lety přes území Maďarska tak, aby let mezi vstupním a výstupním bodem vzdušného prostoru zajišťovala let po nejkratší trajektorii, což by mělo zkrátit letovou vzdálenost nad Maďarskem asi o 1,5 miliónů kilometrů ročně. To přinese úsporu v nákladech na palivo ve výši asi 3 milióny dolarů a sníží objem CO2 emisi o více než 16 miliónů kg. Objem ušetřeného paliva odpovídá asi třiceti obletům zeměkoule běžným dopravním letadlem.

Výřez z mapy letových tras v Evropě. Nad Maďarském byly striktně určené letové trasy zrušeny

Výřez z mapy letových tras v Evropě. Nad Maďarském byly striktně určené letové trasy zrušeny

Zrušení striktně stanovených letových tras je v souladu s Nařízením Komise EU č. 716/2014 a bude povinné pro poskytovatele navigačních služeb v Evropě od 1. 1. 2022, kdy bude uveden v život tzv. Free Route airspace, a to v letových hladinách nad 9000 m, v celé Evropě. HungaroControl splnil všechny podmínky pro zavedení tohoto systému již nyní a umožňuje tak nejefektivnější využívání svého vzdušného prostoru bez časového nebo prostorového omezení.
Předpokladem pro zavedení tohoto systému řízení letového provozu byla soustavná inovace jednoho z nejmodernějších systémů řízení letového provozu na světě. Předcházelo tomu ale rovněž množství testů po dobu několika týdnů a konečné rozhodnutí bylo přijato na základě posouzení ze strany specialistů dvaceti nejvýznamnějších leteckých společností, které využívají maďarský vzdušný prostor.
Koncept Free Route byl částečně zaveden i v dalších zemích, (např.: Portugalsku, Irsku, Dánsku a Švédsku), ale zde je možné této výhody využívat pouze v omezené míře. Význam maďarského systému spočívá v tom, že zajišťuje skutečně neomezenou možnost volby letové trasy, což mimo jiné nepřináší výhody jen provozovatelům letadel, ale optimalisuje vytížení kapacity vzdušného provozu a snižuje zatížení řídících letového provozu, což zprostředkovaně přispěje k dalšímu zvýšení bezpečnosti letového provozu.
 

Leave a Reply