Při vědomí názorů cestující veřejnosti, která – byv zaskočena zimním počasím a souvisejícími projevy – přišla s názorem, že by vůbec nebylo od věci, aby dopravce musel držet v pohotovosti záložní dopravní techniku v nezávislé trakci, redakce požádala České Dráhy, RegioJet a Leo Express o zodpovězení dvou otázek.

V  imaginárním souboji, kdo dříve a jak kvalitně zodpoví naše dotazy, vyhrály České Dráhy – což nás, po pravdě řečeno, až zas tak nepřekvapilo.
Přeci jen, zajetá byrokracie funguje vždy a nelze ji jen tak odstavit. Odpověď od mluvčího ČD a.s., Mgr. Petra Šťáhlavského, dorazila do redakční emailové schránky přesně 24 hodin poté, kdy tiskový odbor ČD obdržel náš email s následujícími dotazy:

  1. Pokud by Vaše společnost musela držet v provozní pohotovosti lokomotivy nezávislé trakce – tedy lokomotivy dieselové v takovém množství, aby jste byli schopni zajistit provoz na Vámi provozovaných tratích, o jakém počtu lokomotiv bychom se ve Vašem případě bavili?
  2. Je možné alespoň přibližně vyčíslit náklady, jež by Vám v takovém případě vznikly?

A tak, než se PR manažeři dvou zbývajících dopravců probudí z mrazivého zimního spánku, podívejme se na odpověď, kterou nám Petr Šťáhlavský poskytl (přesná kopie bez úprav):

Pondělní povětrnostní kalamita – námraza na trakčním vedení – zastavila kolem stovky vlaků během několika desítek minut na rozsáhlém území ČR a na nejfrekventovanějších tratích. Jednalo se o páteřní koridory a také o příměstskou dopravu v Praze. Z uvedených údajů je zřejmé, že by k náhradě tak rozsáhlého počtu vlaků, resp. náhradě vozidel závislé trakce za nezávislou bylo potřeba desítky, ale spíše řádově až stovky vozidel. Například jen v Praze se využívá více než 60 vysokokapacitních elektrických jednotek řady 471. Náhrada by si tak vyžádala podstatně větší počet motorových vozů nebo jednotek, resp. lokomotiv s dalšími vozy. V případě dálkových vlaků je třeba uvažovat také nutnost vedení některých vlaků dvěma lokomotivami (vytápění souprav), dále časy na zbrojení lokomotiv i fakt, že motorové lokomotivy a soupravy jsou pomalejší a dojde tedy k prodloužení jízdních dob a oběhů veškerých náležitostí. Přitom námrazou nebyla zasažena celá síť. Pokud by se tak stalo, byly by počty přirozeně ještě vyšší. kromě vozidel je samozřejmě nutné, aby k nim byly i příslušně vyškolení strojvedoucí, příslušný počet zaměstnanců údržby, bylo by nutné lokomotivy bezpečně odstavit atp. atd. Jedná se tedy o množství dalších nákladů. Přitom jak bylo uvedeno mnoha odborníky a pamětníky, podobná námraza nebyla 30 let. Použití lokomotivy by se tak omezilo i s jinými mimořádnostmi na jednotlivé dny za rok, možná i za několik let. Náklady by byly pochopitelně v řádech desítek až stovek milionů korun. Kalamita přitom netrvala v podstatě ani 48 hodin.

Mluvčí Českých Drah a.s. ve své odpovědi i nechtěně odpovídá těm diskutérům, kteří se v různých diskusích ptali, proč ČD nevyužily motorových lokomotiv dceřinné firmy, ČD Cargo:

Za připomenutí pak stojí, že ČD při této kalamitě nasazovaly 40 až 50 motorových lokomotiv (ČD nebo ČD Cargo) a desítky motorových vozů a jednotek. Zajistily tak na všech sjízdných tratích (některé tratě byly nesjízdné v důsledku pádu stromů, a to hlavně na Vysočině a jihu Moravy) náhradní dopravu motorovými soupravami, byť v redukovaném jízdním řádu a kapacitě. V zahraničí je obvyklé, že ani tak velký rozsah náhradní dopravy v nezávislé trakci není realizován. Mnoho železnic ani nedisponuje tak velkým množstvím nezávislých vozidel, aby tak rozsáhlý provoz mohly zajistit. Typickým příkladem je Švýcarsko, které disponuje nezávislou trakcí v podstatě jen pro řešení nouzových situací a stažení vlakových souprav do stanic. Odlišné to není ale ani jinde v Evropě (Německo, Rakousko, Benelux…). Ani tam není k dispozici tolik motorových lokomotiv, aby mohly náhle v rozsahu desítek minut převzít tak rozsáhlé výkony elektrické trakce.

Nezbývá tedy, než znovu projevit pozitivně laděný údiv nad promptní a vyčerpávající odpovědí Českých Drah. Regiojet ani Leo Express nám na naše dotazy neodpověděli.

A jak toto téma uzavřeme? Jednoduše: prostě, dva dny panovalo v ČR zimní počasí. To není ani katastrofa, ani kalamita.

Leave a Reply