Britský premiér Rishi Sunak na včerejším každoročním setkání Conservative Party , jež se konalo v Manchesteru oznámil, že kabinet zastavuje veškeré práce na výstavbě HS2 z West Midlands do Crewe a Manchesteru.

Hlavním důvodem, proč původně plánovaná trasa vysokorychlostní tratě z Londýna přes Birmingham do Manchesteru bude zkrácena pouze na trasu Londýn – Birmingham je fakt, že náklady na výstavbu 540km dlouhé VRT se z původních 35 miliard liber šterlinků vyšplhaly na stávajících 96 miliard – tedy více, než dvojnásobek původně plánovaného rozpočtu. Premiér zároveň podotkl, že studie a analýzy případných sociálně – ekonomických přínosů výstavbou dotčených regionů, byly nadhodnocené, není tedy vůbec jasné, zda by HS2 měla tak zásadní přínos, jak bylo ve studiích uváděno.

Rishi Sunak zároveň zdůraznil, že finanční prostředky, jež byly alokovány pro výstavbu HS2 z Birminghamu do Manchesteru – tedy zhruba 36 miliard liber, budou reinvestovány do lokálních projektů veřejné dopravy, a to zejména v severních oblastech Velké Británie.

Premiér ve svém projevu na konferenci Conservative party zdůraznil, že projekt HS2 v původní podobě byl projekcí starých názorů na to, jak by měla být řešena moderní politika dopravní obslužnosti:

Původní projekt nás přesvědčoval, že důraz VRT spojení by měl být kladen pouze na propojení severu a jihu a nikde jinde. Přesvědčoval nás, že nejdůležitějším bodem HS2 je Londýn – a nic jiného. Ale to, co opravdu potřebujeme, jsou nové dopravní projekty v severní části země, tam je zapotřebí nové dopravní infrastruktury.

Je tedy zjevné, že velmi problematická bude realizace dopravního uzlu u nádraží Manchester Piccadilly, jehož výstavba byla taktéž součástí projektu HS2. V praxi to znamená, že stávající nevyhovující železniční uzel Manchester Piccadilly se bude i nadále potýkat s nedostatečnou kapacitou pro osobní železniční dopravu.

Reakce na prohlášení premiéra jsou prozatím velmi negativní, představitelé průmyslových podniků i odborové organizace argumentují, že zastavení výstavby HS2 bude mít následky nejen ve finančních dopadech, ale i v zaměstnanosti.

Leave a Reply